Medlemsbladet – huntingtons.dk

Huntingtons.dk er foreningens medlemsblad, som bliver udsendt til alle medlemmer 3 gange om året. Det omtaler foreningens arrangementer – både med indbydelser og efterfølgende med en omtale af det afholdte arrangement. Desuden bringes nyt om forskning – samt personlige indlæg, og hvad redaktionen ellers får tilsendt af relevant materiale – gerne med billeder.

huntingtons.dk udkommer i 900 eksemplarer ca. den 20. i månederne marts, juli og november – deadline er den 10. måneden før – dvs. den 10. februar, juni og oktober.

Indlæg sendes meget gerne pr. mail til kontor@huntingtons.dk, alternativt til landsforeningens kontor:

Landsforeningen Huntingtons Sygdom
Bystævneparken 23, 701
2700 Brønshøj
Tlf. 53 20 78 50

Hent medlemsbladet

Årgang 41 – Forår 2024

Årgang 40 – Vinter 2023

Årgang 40 – Sommer 2023

Årgang 40 – Forår 2023

Årgang 39 – Vinter 2022

Årgang 39 – Sommer 2022

Årgang 39 – Forår 2022

Årgang 38 – Vinter 2021

Årgang 38 – Sommer 2021

Årgang 38 – Forår 2021

Årgang 37 – Vinter 2020

Årgang 37 – Sommer 2020

Årgang 37 – Forår 2020

Årgang 36 – Efterår 2019

Årgang 36 – Sommer 2019

Årgang 36 – Forår 2019

Årgang 35 – Efterår 2018

Årgang 35 – Sommer 2018

Årgang 35 – Forår_2018

 

Ældre blade

34. årgang • Efterår • Nr 3
34. årgang • Sommer • Nr 2
34. årgang • Forår • Nr 1
33. årgang • Efterår• Nr 3
33. årgang • Sommer • Nr 2
33. årgang • Forår • Nr 1
32. årgang • Vinter • Nr 4
32. årgang • Efterår • Nr 3
32. årgang • Sommer • Nr 2
32. årgang • Forår • Nr 1
31. årgang • Vinter • Nr 4
31. årgang • September 2014 • Nr 3
HS juni2014
31. årgang • Juni 2014 • Nr 2
20141
31. årgang • Marts 2014 • Nr. 1
20134
30. årgang • December 2013 • Nr. 4
20133
30. årgang • September 2013 • Nr. 3

Tidligere udgivelser findes her