Mødet 2014-05-07

Deltagere: Karen Ørndrup, Lena Hjermind, Bettina Thoby, Kim Bille, Bente Bosse, Merete B. Riedel
Afbud: Lars Bøgelund
Referent: Bettina Thoby

 

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

 

2. Orientering fra formanden

Intet at bemærke.

 

3. Medlemsbladet

Emner til næste nr. blev gennemgået. Bladpuljen har inviteret til møder om fremtidig digital kommunikation. Det er ikke aktuelt pt.

 

4. Regnskab og budget

Gennemgang v/Karen, alt ser fint ud. Der har været visse udfordringer med et tilskudsbeløb fra bladpuljen, da de har fået registreret os forkert.

 

5. Igangværende sager og drift

Hjemmesiden er nu i gang.

Dropbox er etableret.

Kim følger op på FB gruppe for de unge.

 

6. Arrangementer

  • Infoaften i Pilehuset 27/2 – gik fint.
  • Weekendseminar 28/2-2/3 – gik fint.
  • Ægtefælledag 22/3 – gik fint.
  • Generalforsamling 26/4 – er nu afviklet. Dato til næste år: 25. april 2015, Herlev Medborgerhus.
  • Sommerophold uge 27 – pt. 22 tilmeldte, vi afholder opholdet.
  • Ægtefælledag 16/8 – pt. 7 tilmeldte, det er fint.
  • RHS 1/11-2/11 + 31/10 – Bettina følger op og skriver indlæg til blad.
  • Julebanko Vest 23/11 og 25/11 Øst – glæder vi os til.
  • Weekendseminar 28/2-1/3 2015 – evt. udarbejdelse af folder.
  • Nordisk konference 2015 – Vi foreslår uge 44,45,46 eller 47 til Tangkær og godkender DGI-byen som et godt sted.

 

7. Øvrige punkter til drøftelse

Forslag fra generalforsamlingen blev gennemgået. Kim varetager kontakten til udvalget.

Guldkundeundersøgelse fra Sjældne Diagnoser kan vi sætte på hjemmesiden, hvis SD ønsker det. Bettina kontakter dem.

Merete anbefaler at LHS nævnes på Region Syddanmarks hjemmeside under rådgivning, og sørger for dette.

 

8. Evt.

Gaven til formanden ved årsmødet, i form af fremvist og kommenteret stamtræ, blev drøftet.