Mødet 2019-04-07

Konstitueret bestyrelsesmøde efter generalforsamling d. 6/4-19:

Bestyrelsen ser efterfølgende ud som følgende;

Formand: Charlotte Hold
Næstformand: Anette Torvin Møller
Kasserer: Karen Ørndrup
Bestyrelsesmedlem: Anni O. Frederiksen
Bestyrelsesmedlem: Anny Gregersen
Suppleant: Birgitte Havskov
Suppleant: Charlotte Odgaard

Næste bestyrelsesmøde er fredag d. 7. juni 2019 hos Charlotte H.