Mødet 2017-11-03

Tilsted: Lena, Charlotte, Anny, Anni, Karen, Bente, Birgitte og Kim
Afbud: Finn og Ann-Mari
Referant: Kim

Godkendelse af referat

Godkendt uden bemærkning

Orientering fra formanden

 • Jimmy Pollard komme til Danmark d. 24. april 2018. Der arbejdes på at finde lokalitet hertil.
 • Der er kommet flere indmeldelser på det seneste, desværre også en del udmeldelser.
 • Torsdagscafe i Silkeborg var en stor succes. Det virker til at andre kommuner vil følge trop og lave lign. arrangementer.
 • Tangkær arbejder på aflastnings ophold.

Regnskab og budget

 • Karen gennemgår regnskab og budget samt aktivitetspulje ansøgninger
 • Arrangementer
  • La Santa
  • Positivdagen
  • Ægtefælledag Sjælland
  • Forældredag
  • Ægtefælledag Jylland
  • Rundt om HS
  • Weekend for yngre

Øvrige punkter til drøftelse

 • ‘Ungegruppen’:
  • Charlotte og Kim taler med dem
  • De skal formentlig have deres eget arrangement

Evt

 • Silkeborgs cafe:
  • Vi vil gerne støtte dem på en eller andet måde.
  • Det kan så lede til at vi kan få etableret caféer i andre kommuner
 • Næste bestyrelsesmøde d 10. feb 2018 – Århus