Mødet 2020-01-23

Sted: Neurologisk Klinik AUH, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Indgang J, 8200 Aarhus N.

Deltagere: Charlotte H. Hold, Anette Torvin Møller, Karen Ørndrup, Anni O. Frederiksen, Anny Gregersen, Birgitte Havskov, Charlotte Odgaard og Ann-Mari Glisberg
Referent: Ann-Mari Glisberg

Dagsorden:

1.
Godkendelse af referat fra sidste møde
– Godkendt og underskrevet.

2.
Kort velkomstrunde for alle (5 min)

3.
Tidspunkt til næste bestyrelsesmøde
Konstituerende møde efter generalforsamling d. 18. april 2020.
Fredag d. 29. maj 2020 kl. 12.00 på Hornstrup Kursuscenter.

4.
Medlemsbladet
– Info fra Ann-Mari + har vi materiale nok?
Der bliver materiale nok

5.
Regnskab/budget
– Gennemgang af regnskab ved Karen
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen.
– Gennemgang af budget ved Karen
Bestyrelsen har udarbejdet budgettet for 2020.
– Ny revisor?

6.
Kommende arrangementer:
– Sjældne dagen d. 29. februar 2020
– Unge weekend – Kobæk Strand d. 28. februar – 1. marts 2020
– Ægtefælle/forældredag KBH – DGI-byen d. 16. april 2020
– Ægtefælle/forældredag Hornstrup d. 29. september 2020
– Rundt om HS d. 6.-8. november 2020 – Oplægsholdere? Program?
– Djurs Sommerland 2020 – med overnatning
– Generalforsamling LHS – Fredericia d. 18. april 2020
– Positiv dag – DGI København 25. april 2020
– Demensdagene – KBH d. 14.-15. maj 2020
– ECCH2020 – Wien d. 13.-14. februar – deltagelse?
– Repræsentantskabsmøde Sjældne Diagnoser KBH d. 20.-21. marts 2020

7.
Igangværende sager og drift:
– Hjemmesiden – Ann-Mari
– Ungegruppen/Malou – hvad gør vi? Ny kontakt?
– Psykolog Susanne Kaagaard – København (Trygfonden) – Kontaktperson?
– Skal vi støtte omkostninger til forskning (f.eks. ledsager, transport?)
– Brochure tandhygiejne – hvem vil oversætte?

8.
Bestyrelsessammensætning og nye medlemmer (Bente Bosse + Søren Skals)

9.
Evt.