Mødet 2019-09-26

Bestyrelsesmøde torsdag d. 26. september 2019 kl. 15.00-19.00

Sted: Neurologisk Klinik AUH, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Indgang J, 8200 Aarhus N (ved indgang J, fortsat hen ad gangen og gå ned ad trappen til Unitorvet, hvor vi skal være i et booket lokale).

Deltagere: Charlotte H. Hold, Anette Torvin Møller, Karen Ørndrup, Anni O. Frederiksen, Anny Gregersen, Birgitte Havskov, Charlotte Odgaard og Ann-Mari Glisberg
Gæst: Bente Bosse
Referent: Ann-Mari Glisberg

Dagsorden:

1.
Godkendelse af referat fra sidste møde
– Godkendt og underskrevet.

2.
Kort velkomstrunde for alle (2 min)

3.
Tidspunkt til næste bestyrelsesmøde
– Torsdag d. 23. januar 2020 kl. 15.00 på Aarhus Universitetshospital.

4.
Medlemsbladet
– Info fra Ann-Mari + har vi materiale nok?
Umiddelbart ja.

5.
Regnskab
– Gennemgang ved Karen
 – Regnskabet er godkendt af bestyrelsen.

6.
Kommende arrangementer:
– Temadag Skejby d. 4. november 2019
– Repræsentantskabsmøde d. 1.-2. november 2019
– EHA – Bukarest d. 4.-6. oktober 2019
– Forældredag d. 26. oktober 2019
– Julebanko Pilehuset d. 26. november 2019
– Sjældne dagen d. 29. februar 2020
– Unge weekend – Kobæk Strand 28. februar – 1. marts 2020
– Rundt om HS d. 6.-8. november 2020
– Djurs Sommerland 2020
– Generalforsamling LHS – Fredericia 18. april 2020
– Positiv dag – DGI København 25. april 2020

7.
Igangværende sager og drift:
– Ayelet-sagen – info Birgitte/Charlotte
– Hjemmesiden – Ann-Mari
– Ungegruppen/Malou – rejse?
– Facebook – hvem vil være administrator?
– Psykolog Susanne Kaagaard – København (Trygfonden)

8.
Bestyrelsessammensætning og nye medlemmer

Evt.
– Torsdags caféen i Silkeborg får besøg af Socialudvalgsformanden og næstformanden fra Silkeborg Kommune.