Mødet 2016-04-09

Konstituerende bestyrelsesmøde i Landsforeningen Huntingtons Sygdom d. 9 april 2016 på Hornstrup Kursuscenter.

 

Tilstede: Charlotte Hold, Lena Hjermind, Karen Ørndrup, Kim Bille, Anni O. Frederiksen, Bente Bosse, Finn Jensen

Gæst: Birgitte Havskov

 

Ad 1) Konstituering:

Charlotte Hold – formand

Lena Hjermind – næst formand

Karen Ørndrup – kasserer

Kim Bille – bestyrelsesmedlem

Anni O. Frederiksen – bestyrelsesmedlem

Suppleanter Finn Jensen og Bente Bosse

 

Ad 2) Rundt om HS og demensdagene:

Charlotte og Anni mødes d. 2. maj og arbejder videre med forslag til arrangementet.

Charlotte og Anni står med en poster med info om HS foreningen og oplæg til netværk af demenskoordinator på HS området. Posteren udfærdiges af Charlotte og Anni til mødet d. 2. maj.

 

Ad 3) Forslag om socialrådgiver bistand til foreningen:

Socialrådgiver har budt ind med bistand til foreningen. Det vil koste 350 kr. i timen. Forslaget forkastes.

 

Ad 4) Bestyrelsens forslag til justering i formulering af vedtægtsændringsforslagene:

Kim vil arbejde med formulering og komme med forslag, der kan komme med i næste blad.

 

Ad 5) Generalforsamling i 2017:

Det besluttes til d. 22. april 2017. Bente Bosse undersøger, om det kan være i Herlev medborger hus.

 

Ad 6.) Næste bestyrelsesmøde:

Næste bestyrelsesmøde aftales færdig via mail – er efterfølgende besluttet til d. 17. juni i Kbh. Ligeledes er 2. oktober reserveret til bestyrelsesmøde på Tangkær Centeret.

 

 

Referat af Anni O. Frederiksen