Persondatapolitik

Persondatapolitik for Landsforeningen Huntingtons Sygdom

Landsforeningen Huntingstons Sygdom (herefter forkortet LHS) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af LHS, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved LHS behandling af dine personoplysninger. LHS behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

​1. Hvornår indsamler og anvender (Foreningens navn) dine personoplysninger

LHS indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  1. Når du indmelder dig som medlem af LHS, eller udøver medlemsaktiviteter.
  2. Når du tilmelder dig som medlem af LHS eller ønsker at gøre brug af LHS, indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af LHS, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til- og frameldinger til aktiviteter og arrangementer. I denne forbindelse indsamler LHS alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og emailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til LHS.

2. Hvornår videregiver LHS dine personoplysninger

LHS kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  1. leverandører LHS samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af LHS for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder LHS;
  2. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af LHS; eller
  3. ​hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos LHS.

3. Hvordan beskytter LHS dine personoplysninger

LHS har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. LHS’ sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og LHS kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå LHS’ sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som LHS behandler om dig, kan du rette henvendelse til LHS via mail eller telefon.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger LHS behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode LHS om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos LHS er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i LHS’ indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan LHS ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

5. Hvor længe opbevarer LHS dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos LHS gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af LHS, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.) Såfremt vi som dataansvarlig og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når LHS ændrer denne persondatapolitik

LHS opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholde gældende lovgivning. Dette medfører, at LHS løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver LHS dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan tilgås på LHS’ hjemmeside på huntingtons.dk

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig