Mødet 2016-02-10

Tilstede: Charlotte Hedegaard Hold, Lena Hjermind, Karen Ørndrup, Bente Bosse, Finn Jensen og Anni. O. Frederiksen
Afbud: Kim Bille
Referent: Anni O. Frederiksen

Dagsorden:

Punkt 1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.

Referatet blev godkendt.

Punkt 2. Orientering fra formanden.

 • Flere henvendelser fra personaler på plejecentre og hjemmeplejer. Charlotte har også været ude at rådgive og henviser i øvrigt til relevante instanser.
 • 2 medlemmer har sagt ja til at hjælpe til som telefonhjælpere ved rådgivning af personer i samme situation og til etablering af Facebook gruppe for børn
 • Veloverstået ekstra ordinær generalforsamling
 • Der er kommet en lukket Facebookgruppe for HS terapeuter
 • Erfaring og samarbejde. Charlotte og Anni besøger Demensklinikken i Odense OUH og Charlotte har besøgt Demens centrum Århus
 • Foreningen deltager i Sjældne løbet i Århus.

Punkt 3. Medlemsbladet.

 • Rikke Meldgaard stopper som redaktør af LHS bladet. Der søges efter en ny redaktør.
 • Grundet den store mængde arbejdsopgaver i foreningen nedbringes udgivelsen af bladet til 3 gange om året
 • Der er stof nok til næste blad.
 • Der tages kontakt til trykkeriet omkring deres hjælp til pakning af medlemsbladet

 Punkt 4. Regnskab og Budget.

 • Årsregnskabet for 2015 er gennemgået.
 • Budget for 2016 gennemgås og forslaget sættes i bladet til kommende generalforsamling
 • Landsindsamlingen fastholdes i år i perioden 24 juni – 24 september
 • Der er aktuelt 4 arvesager undervejs

 Punkt 5. Kommende arrangementer.

 • EHA og EHDN arrangement i Hagen. Lena og Charlotte deltager
 • Sjældne løbet d. 28.2.16 Charlotte deltager sammen med frivillige fra Tangkær Centeret
 • Generalforsamling d.9.4.16 i Hornstrup kursuscenter
 • Ægtefælledagen afvikles i DGI byen
 • Positiv dagen d. 7.5.16 i Hornstrup kursuscenter
 • Demensdagene d. 19 – 20.5.16 Charlotte og Anni deltager med stand.
 • Konference om HS EAN d. 28.5.16 i DGI byen med et panel af HS berørte
 • Rundt om HS 4 – 6.11.16 i Hornstrup Kursuscenter. Emne: Livskvalitet med HS

Punkt 6. Igangværende sager og drift.

 • Der arbejdes på at få en sekretær 2 dage ugentlig til at hjælpe formand og kasserer.
 • Der skal findes en ny kasserer efter generalforsamlingen
 • Forslag til ændring af vedtægter skal med i bladet til næstkommende generalforsamling. Indkommende forslag fra Sven Asger Sørensen og Brian Nørremark, og forslag fra den ekstra ordinære generalforsamling
 • Der indhentes pris og forslag til t shirts med LHS logo til brug i forbindelse med foreningens deltagelse i arrangementer

Punkt 7. Øvrige punkter til drøftelse

 • Der skal arbejdes med hurtigere information og synlighed på hjemmesiden og i FB
 • PEG sonde og manglende diætist hjælp. Kontakt til Sjældne diagnoser

Punkt 8. Evt.

 • Caritas nybyggeri og HS boliger. Charlotte vil kontakte ny leder i Demens Centrum Århus