Mødet 2017-02-03

Sted: Grønningen 17, 1. sal, 1270 København K

Deltagere:

Charlotte Hold, Lena Hjermind, Karen Ørndrup, Kim Bille, Anni O. Frederiksen, Bente Bosse, Birgitte Havskov & Ann-Mari Glisberg

Afbud: Finn Jensen

Gæst: Anny Gregersen

Referent: Ann-Mari Glisberg

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

 

2. Orientering fra formanden

 • Besøgt Home Marjorie i Belgien sammen med Pilehuset grundet deres udvidelse til 23 beboere. Dernede er der 24 beboere, hvor de har delt op efter funktionsevne. Dette vil de prøve at implicere i Pilehuset. Pilehuset virker til at være arrangeret i dette og de begynder at uddanne NADA behandlere.
 • Tangkær har fået fyldt tomme lejligheder op. Der har været tænkt i at lave aflastningspladser.
 • Antropologisk stud. Nanna Balle Mikkelsen skal skrive projekt om Huntingtons. Hendes opslag bliver lagt på hjemmesiden.
 • Fortsat mange opkald og mails. Svares der ikke på tlf., så ringes der tilbage, når der har været lagt en besked.

3. Medlemsbladet

 • Flere redaktører?
  • Nej
 • Har vi stof nok?
  • Der er stof nok.

4. Regnskab og budget

 • Gennemgang v/Karen
 • Godkendelse af regnskab
 • Arv
 • Budget

5. Kommende arrangementer

 • Weekendseminar for unge 24.-26. februar 2017
 • Nordisk konference – Oslo 29.-31. marts 2017
 • Generalforsamling LHS 22. april.
 • Ægtefælledag 6. maj 2017 – DGI-byen.
 • Ægtefælledag 26. august 2017 – Hornstrup kursuscenter.
 • Positiv dag. Evt. afholdes forår 2018.
 • Demensdagene.
 • EHA – Sofia 22.-24. september 2017.
 • Forskningsdag DGI Kbh. 4. november 2017.
 • Evt. Sommer Camp – La Santa (i samarbejde med de unge og evt. NO + SE).

 

6. Igangværende sager og drift

 • Kasserer arbejdet.
 • DR udsendelse – kan vi finde en deltager?
  Der er endnu ikke fundet en deltager.
 • Socialrådgiver tilknyttet LHS.
  • Hun hedder Mona Anderson.
 • Udvide bestyrelsen med flere suppleanter
  • Der er udvidet med mulighed for 4.
 • Brochurer & hjemmeside
  • Der er ca. 400-600 brugere om ugen på hjemmesiden.

7. Øvrige punkter til drøftelse

 • Ingen øvrige punkter.

8. Evt.

 • Tidspunkt til næste bestyrelsesmøde?
  • Stiftende møde efter generalforsamlingen d. 22/4-17.
  • Fredag d. 18. august – forhåbentlig i Pilehuset.