Mødet 2019-02-01

Sted: Århus Universitetshospital, Neurologisk afdeling, Nørrebrogade 44, bygn. 10, 3-4 sal, 8000 Aarhus
Deltagere: Charlotte Hold, Karen Ørndrup, Anette Torvin Møller, Anni O. Frederiksen, Birgitte Havskov, Anny Gregersen, Charlotte Odgaard og Ann-Mari Glisberg. Samt Kim Bille via Skype/telefon.
Afbud: Lena Hjermind.
Referent: Ann-Mari Glisberg.

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Kort velkomstrunde for alle (2 min) samt orientering fra formanden

Charlotte orienterer løbende under nedenstående emner.

3. Medlemsbladet

• Nyt trykkeri – info fra Ann-Mari
Præsentation af det nye trykkeri.
Der kommer stadig mere materiale ind incl. budget og regnskab.

4. Regnskab og budget

• Gennemgang v/Karen
Godkendt og underskrevet.
• Budget
Karens budgetforslag blev gennemgået og godkendt med mindre rettelser.

5. Kommende arrangementer

• Deltagelse HD-møde i Amsterdam lufthavn d. 15. feb.? Hvem kan?
• Bakken Bears 10. feb. VIP kamp i Aarhus
Charlotte O., Anette og Anny deltager.
• Generalforsamling LHS d. 6/4-2019 DGI-Kbh.
Invitation og dagsorden skal i det kommende blad.
• Ægtefælledag d. 25/5-2019 DGI byen Kbh. (Laila og Karen)
Karen har bestilt dette. Invitationen er lavet og kommer i det kommende blad.
• Djurs Sommerland (Brian og Betina)
• Forældredag 26/10-2019 i Hornstrup (Laila og Karen)
• Demensdage d. 23.-24. maj i Kbh. – deltagelse?
• Nordisk konference?
• EHA – Bukarest 4.-6. oktober 2019
• Temadag for demenskonsulenter Tangkær eller Herning 2019?
Anni og Anette arbejder videre herpå.
• Weekend for yngre d. 1/3-2019 Kobæk Strand (Lene og Lene)
– Forskningsdag 2020 eller 2021?
Når der er noget nyt, skrives der i bladet og på hjemmesiden.

6. Igangværende sager og drift

• VISO – hvem skriver brev færdigt
• Ungegruppen? nyt? hvad gør vi?
• Ny ansøgning om forskningsstøtte fra RH
• Psykologhjælp – hvor ofte kan man søge?
• Foreningens telefon – turnus?
• Norsk palliations projekt – samarbejde?
• Suppleant forslag?
Ann-Mari skriver på Facebook og hjemmesiden om mangel på suppleant.

7. Øvrige punkter til drøftelse

• Ønskefond til trængte børnefamilier m.m.? Brainstorm?
• Ledsagerhjælp – skal foreningen koordinere frivillige? Evt. ved arrangementer m.m.?

8. Evt.

• Birgitte bestiller Hornstrup til næste ’Rundt om HS’.

Tidspunkt til næste bestyrelsesmøde?
Der er konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Her bestemmes dato for det næste kommende bestyrelsesmøde.