Mødet 2016-06-17

Bestyrelsesmøde fredag d. 17. juni 2016

Deltagere: Charlotte H. Hold, Lena Hjermind, Karen Ørndrup, Anni O. Frederiksen, Kim Bille, Bente Bosse, Birgitte Havskov og Ann-Mari Glisberg.

Afbud: Finn Jensen.

Møde sted: Grønningen 17, 1. sal, 1270 København K.

Referent:  Ann-Mari Glisberg

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde – godkendt.

 

 

 1. Orientering fra formanden
 • Møde med Demenshjørnet ang. byggeriet. Godt møde hvor kompleksiteten blev synliggjort, således der forhåbentligvis kommer nok ressourcer til byggeriet. Bestyrelsen er enige om at fortsætte med kontakten.
 • Netværk for Demenskonsulenterne – der skal laves brainstorm om, hvad det er, vi kan tilbyde. Anni vil synliggøre dette til årsmødet for Demenskonsulenterne bl.a. via pjecer.
 • Charlotte har i august og september orlov fra Tangkær. I den periode bibeholdes en dag med Landsforenings arbejde.

 

 

 1. Medlemsbladet
 • Ann-Mari forbliver redaktør
 • Distribution af medlemsblad.
 • Respons vedr. reduktion til 3 blade årligt.  Der er ingen, der har modtaget respons.

 

 

 1. Regnskab og budget
 • Gennemgang v/Karen
 • Gavebidrag og donationer

Vi støtter relevant forskning.

 

 

 1. Kommende arrangementer
 • ”Rundt om HS”  4.-6./11. – 2016
 • Julebanko – Jylland er på plads – Sjælland dato kommer i uge 25.
 • Ægtefælledag d. 27. august 2016, Hornstrup.
 • Unge weekend 24.-26. februar 2017, Guldberghus i Skælskør.
 • Patientrepræsentations kursus i København 1. september 2016 og Odense 8. november 2016.
 • EHA Haag 16.-18. september 2016.
 • Evt. Sommer Camp – La Santa 2017 (i samarbejde med de unge og evt. NO + SE)
 • Forskningsdag 2017

 

 

 1. Igangværende sager og drift
 • Sekretær
 • Demenskonsulent netværk
 • Arvesager – Karen orienterer.
 • Forslag til justering af vedtægtsændringer.

Der har været gennemgang af foreslåede vedtægtsændringer.

 

 

 1. Øvrige punkter til drøftelse
 • Facebook.
 • Hjemmesiden.

 

 

 1. Evt.

Der har været forespørgsel på T-shirts, som bestyrelsens medlemmer har haft på til arrangementer. Der snakkes om det evt. skal være noget, vi skal sælge. Der er enighed i bestyrelsen om, at det er en god ide.

 

 • Tidspunkt til næste bestyrelsesmøde – søndag d. 2. oktober 2016 på Tangkær.