Mødet 2021-10-31

Bestyrelsesmøde LHS søndag den 31 oktober 2021 kl. 13.00

Sted: Hornstrupkursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle.

Deltagere: Charlotte H. Hold, Karen Ørndrup, Anny Gregersen, Birgitte Havskov, Søren Skals, Bettina Nørremark og Susanne Als.

Fraværende: Bente Bosse.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Kort velkomstrunde for alle (2 min)

3. Tidspunkt til næste bestyrelsesmøde

4. Medlemsbladet

– info fra Susanne

5. Årsregnskab og budget

– Gennemgang v/Anny og Karen

6. Kommende arrangementer

– GF – København 30 april 2022

– Pårørende dag 21 maj 2022

– Huntingtons weekend 27-29 maj 2022

– Djurs Sommerland 11 juni 2022

7. Igangværende sager og drift

– Hjemmesiden.

– MobilePay + bank skift.

– Noget for børn og unge.

8. Øvrige punkter til drøftelse

– Ingen øvrige punkter.