Mødet 2023-02-03

Referat fra bestyrelsesmøde LHS fredag  d.3. februar 2023 kl 12

Sted: Foreningens kontor, Bystævneparken 23, 7.sal, 2700 Brønshøj

Deltager: Anny, Karin, Bente, Bettina, Charlotte, Karen, Birgitte, Susanne

Referent: Susanne

Dagsorden:

  1. godkendelse af referat fra sidste gang

Referatet blev godkendt og underskrevet

  • kort velkomstrunde ”siden sidst”

Der er taget en kort runde og alle har det godt og gør hvad de kan i og for foreningen

  • dato for næste møde

29 April 2023 efter GF holder vi konstituerende bestyrelsesmøde

  • godkendelse af regnskab og budget v/Anny

Regnskabet bliver sendt ud til bestyrelsen til godkendes da revisor ikke er færdig med det og bliver sendt retur Anny

Udkast til budget for 2023 er blevet godkendt

  • kommende arrangementer:

EHA i Belgien i 19-22 oktober der arbejdes på at alle fra bestyrelsen deltager

Demensdage i Kbh 15/16 Maj

Pårørendedage 18 marts på Sjælland evt DGI byen

Pårørendedage Hornstrup OBS ændret dato

Ungeweekend

 GF indkaldelse

 REP møde 17/18. marts i Kbh

 Djurs Sommerland den 24 juni

 Rundt Om HS  Hornstrup 3-5 november

  • Planlægning påbegyndes og ideer til dagenes indhold drøftes
  • stof til næste medlemsblad

Opgaver fordeles i forhold til at få næste blad produceret.

  • Hjemmesiden.

Der undersøges nærmere om ny hjemmeside

  • Solsikkesnoren. Hvor langt er vi nået?

Der arbejdes forsat med at få det sidste på plads, venter på at komme igennem til dem og afgive ordre.

  • Info fra formand og evt.

Der var besøg af lederen fra Pilehuset Huntingtons afdeling Lena Blom.