Mødet 2018-02-10

Sted: Demenscentrum, Graham Bells Vej 2, 8200 Århus N.

Deltagere: Lena Hjermind, Kim Bille, Karen Ørndrup, Anni Frederiksen, Finn Jensen, Birgitte Havskov, Charlotte Hold, Anny Gregersen og Ann-Mari Glisberg.

Afbud: Bente Bosse

Referent: Ann-Mari Glisberg

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra sidste møde

Orientering fra formanden

 • Charlotte beretter omkring ’Lov om tvang i somatikken for inhabile’, som er trådt i kraft pr. 1/1-2018
 • Persondatalov (EU direktiv), som måske kan påvirke foreningen. Denne træder i kraft pr. 1/5-2018.
 • Fremtidsfuldmagt kan der læses om på Borger.dk.

Medlemsbladet

 • Nok stof til næste blad?
  Ja, det kommer der.

Regnskab og budget

 • Gennemgang v/Karen
  Bestyrelsen har godkendt regnskabet.
 • Gavebidrag og donationer
  Vi har fortsat ikke over 100, der giver kr. 200,- og derover på årsbasis.
 • Budget
  Bestyrelsen har godkendt budgetudkastet.
 • Udlodningsmidler, aktivitetspuljen

Kommende arrangementer

 • Weekendseminar 23.-25. feb. 2018
 • Generalforsamling – Århus 7. april 2018
 • Jimmy Pollard – Århus 24/4
  Tilmeldingerne tikker lige så stille ind.
 • Ægtefælledag – KBH 26. maj 2018
 • La Santa 2018 – uge 26 2018
  Der er fuldgang i planlægningen.
 • Ægtefælledag Hornstrup – 1. sept. 2018
 • ’Rundt om HS’ 9.-11. november 2018
 • Forældredag DGI KBH – 3/2-2018 (er afviklet)

Igangværende sager og drift

 • Ungegruppen
 • Demenskonsulent netværk – status
  Anni og Charlotte deltager på Demensdagene med en stand.
  Anni ligger løbende noget op i FB gruppen og kan mærke at det rykker noget på demenskonsulenterne.
 • Silkeborg Torsdagscafe status
  Der er noget på programmet hver gang og der sidder medarbejder fra Bostøtten og en demenskonsulent.
 • Hotel/træningsplads Tangkær
  Der er en pjece på vej i tryk. Træningsopholdet bliver tilrettelagt individuelt.
 • Vedligeholdelse af hjemmesiden – f.eks. aktiviteter

Øvrige punkter til drøftelse

 • Status bestyrelsesposter i fremtiden
  Lena træder ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen.
 • Ønskefond
 • Økonomisk pulje – ungegruppen

Evt.

 • Tidspunkt til næste bestyrelsesmøde
  Der bliver konstitueret bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen d. 7. april 2018.