Konstituerende bestyrelsesmøde 2017-04-22

Deltagere: Anny Gregersen, Lena Hjermind, Finn Jensen, Birgitte Havskov, Charlotte Hold, Karen Ørndrup, Anni O. Frederiksen og Ann-Mari Glisberg.
Afbud: Kim Bille og Bente Bosse.
Referent: Ann-Mari Glisberg.

Konstituering;
Charlotte Hold – formand
Lena Hjermind – næst formand
Karen Ørndrup – kasserer
Kim Bille – bestyrelsesmedlem
Anni O. Frederiksen – bestyrelsesmedlem
Suppleanter: Finn Jensen, Bente Bosse, Anny Gregersen og Birgitte Havskov

Familiedag; Charlotte fortæller, at Kirsten Jockumsen og Lene Siggaard vil arbejde på, at få arrangeret en familiedag. De kommer med et oplæg herom.

Unge; Bestyrelsen ytrer enighed om, at hvis ikke der kommer penge nok ind via fondssøgning, så vil foreningen betale for arrangementet for de unge til La Santa.
Der tales om at sende nogle af de unge (ca. 4 stk.) til Sverige på sommer Camp, hvor der kan dannes netværk og søges inspiration til, hvordan vi kan hjælpe de unge med at Network i Danmark. Foreningen vil betale for dette.

Fyraftensmøde for demenskoordinatorer; Anni har gået medlemmerne af gruppen igennem og set deres placeringer rundt om i landet. Ud fra dette foreslås det, at der afholdes et møde i København og i Jylland – med evt. placering i Pilehuset og I Bofællesskabet i Herning, hvor de samtidig kan se et bosted. Ved tilmelding skal de stille et spørgsmål, de gerne vil have afklaret på dagen. Lena vil gerne være den lægefaglige del på begge møder. Foreningen betaler for forplejningen og Lena transport.

Forskningsdagen; Amerikaneren har takket nej og de øvrige forespurgte har Lena endnu ikke hørt fra. Nanna (Specialestuderende i antropologi) skal lige spørges.
Der blev besluttet, at dette arrangement bliver uden udstillere/stande.