Mødet 2016-10-02

Sted: Tangkær HS-afd., Sygehusvej 31, 8950 Ørsted.

Deltagere: Charlotte Hold, Anni O. Frederiksen, Bente Bosse, Lena Hjermind, Kim Bille, Karen Ørndrup, Birgitte Havskov, Finn Jensen og Ann-Mari Glisberg.

Referent: Ann-Mari Glisberg

Referat:

Ad 1: Referat fra sidste møde godkendt.

Ad 2: Orientering fra formanden

 • Diætist har haft 2 henvendelser
 • Der orienteres omkring mange forskellig artede telefon opkald – det sig være privatpersoner som fagfolk.
 • Anni og Charlotte har fået netværksgruppen for demenskoordinatorer oprettet på Facebook.
 • Sjældne Diagnoser har lavet en help-line, som kommer i bladet næste gang.
 • Pilehuset opretter en etage mere, hvor der bliver plads til 7 HS borgere mere. Landsforeningen er inviteret til at hjælpe til at indrette.
 • Der er kommet ny ansøgning til forskning, som foreningen har sagt god til.
 • Vi har modtaget nogle gamle billeder og en del bøger fra en tidligere formand.

Vi har fået medie omtale via artiklen om søstrene Bruun og en artikel i Randers Amtsavis om en tur for en HS-borger fra Bomiljø HS på Tangkær til Roskilde festival.

Ad 3: Medlemsbladet

 • Distribution af medlemsblad: Ingen ændring
 • Nok stof til næste blad? Der er stof nok.

Ad 4: Regnskab og budget

 • Gennemgang v/Karen
 • Gavebidrag og donationer
 • Landsindsamling

Ad 5: Kommende arrangementer

 • ”Rundt om HS”  4-6/11  2016 – orientering ved Anni, Ann-Mari & Charlotte
 • Julebanko d. 27. november i Herning og d. 28. november på Sjælland.
 • Sommer Camp – La Santa 2017 (i samarbejde med de unge og evt. NO + SE)
 • Forskningsdag 2017 – der arbejdes videre omkring dette med bla. at finde dato og forskere.
 • Weekend for yngre 24.-26. feb. 2017 – de har selv tjek på det.
 • Ægtefælledag Sjælland 6. maj 2017

Ad 6: Igangværende sager og drift

 • Sekretær – Efter en travl overgangsfase med dobbelt sekretær, stopper dette, dog planlægges der at afsætte midler til at købe bestyrelsesmedlemmer fri enkelte dage til deltagelse i relevante møder.
 • Demenskonsulent netværk – status.
 • Forslag til justering af vedtægtsændringer

Ad 7: Øvrige punkter til drøftelse

 • Hjemmesiden- vedligeholdelse

Ad 8: Evt.

 • Tidspunkt til næste bestyrelsesmøde: Dette afholdes i København i Pilehuset fredag d. 3. februar 2017 kl. 16.00