Mødet 2022-04-30

Bestyrelsesmøde LHS lørdag den 30-04-2022

Sted: DGI- byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.

Deltagere: Birgitte Havskov, Anny Gregersen, Karen Ørndrup, Charlotte Hold, Susanne Als, Bente Bosse

Fraværende: Bettina Nørremark, Søren Skals, Karin Bruun

Referent: Susanne Als

Dagsorden:

1. Konstituering

Formand Birgitte Havskov

Næstformand Bettina Nørremark

Kasserer Anny Gregersen

Bestyrelsesmedlem Bente Bosse

Bestyrelsesmedlem Karin Bruun

Suppleanter Karen Ørndrup

Suppleanter Charlotte Hold

2. Siden sidst (runde, ca 2 min til hver)

Alle gør hvad de kan i forhold til foreningen

3. Dato for næste alm bestyrelsesmøde

Den 26/8 kl 12 hos Birgitte, Engholmvej 1

4. Drøfte nye mailsystem fungerer det?

Det funger godt alle modtager mails.

Klaus må gerne lukke den gamle mail og overføre fra den gammel til den nye (Susanne høre lige om hvor mange timer han skal bruge)

5. Ønsker til revideret hjemmeside

Debat forum skal lukkes. Susanne skriver til Klaus

Link til gamle medlemsblad skal slettes. Susanne skriver til Klaus.

Susanne prøver at rydde lidt op på hjemmesiden

6. Niveau for kommende års bestyrelsesarbejde. Hvad er realistisk?

Vi at afholde det der er planlagt og ellers holder vi os til det som er nødvendigt for foreningen og derud over planlægger vi en julefrokost for medlemmer og med lotteri m.m. der tænkes forsat tanker om dette til næste bestyrelsesmøde (Bente Bosse forhøre sig om sted og pris den 2/12 fra kl 15-)

7. Evt.

Jysk Handi har efter spurgt at annoncer i bladet, Susanne skriver til ham og giver besked at han gerne må få en annonce.