Indmeldelse

Ved at være medlem vil du få information om de aktiviteter og arrangementer, der afholdes. Du får tilsendt foreningens blad “huntingtons.dk”, der udkommer 3 gange årligt. Endvidere oplysning om forskning og andre ting af interesse. Endelig er du som medlem med til at støtte Landsforeningens arbejde.

Medlemskab koster:

  • Enkelt medlemskab: 225,- kr/år
  • Husstand medlemskab: 400,- kr/år

Kontakt foreningens formand pr mail for indmelding: formand@huntingtons.dk