Mødet 2018-10-26

Bestyrelsesmøde fredag d. 26. oktober 2018 kl. 15.00

Sted: Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, bygn. 10 – 3 sal. 8000 Aarhus C.

Mødelokale; Skleroseklinikken.

Deltagere: Charlotte Hold, Anette Torvin Møller, Karen Ørndrup, Anni O. Frederiksen, Kim Bille, Birgitte Havskov, Anny Gregersen, Charlotte Odgaard og Ann-Mari Glisberg.

 Afbud: Ingen

Referent: Ann-Mari Glisberg

 

Referat:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 • Referat godkendt

 

 1. Kort ’velkomstrunde’ (2 min per person) samt orientering fra formanden
 • Formandens beretning

Denne springes over – Charlotte orienterer løbende via mail

 

 1. Medlemsbladet
 • Nok stof til næste blad? Aktuelle emner?

Da bladet er gået til tryk, er der stof nok.

 

 1. Regnskab og budget
 • Gennemgang v/Karen
 • Gavebidrag og donationer
 • Budget
 • Udlodningsmidler, aktivitetspuljen

 

 1. Kommende arrangementer
 • ’Rundt om HS’ d. 9.-11. november 2018
 • Julebanko

Der afholdes julebanko i Pilehuset.

 • Weekend for yngre 1.-3. marts 2019

Lene og Lene arrangerer, og det er nu med i bladet.

 • Familiearrangement med børn?
 • Ægtefælledag d. 4. maj 2019
 • Generalforsamling d. 6/4-19.

Det afholdes i DGI-byen i København.

 • Nordisk konference / EHA Bukarest 4.-6. okt. 2019
 • Forældredag d. 26/10-19.

 

 1. Igangværende sager og drift
 • Ungegruppen – nyt? v/Kim
 • Ny psykolog Fyn – info v/Charlotte
 • Hotel/træningsplads Tangkær v/Charlotte

Der har tidligere været en plads, men grundet nylig efterspørgsel er der oprettet endnu en plads.

 • VISO – nyt?
 • Brochurer – Pjecer
 • Betaling mobile Pay – nyt?

Pt. er der ikke noget nyt.

 

 1. Øvrige punkter til drøftelse
 • Ønskefond – Støtte til børnefamilier?
 • Trykkeri? Ved Ann-Mari
 • Kommunikation børn v/Charlotte O
 • Mail system
 • Status bestyrelsesposter i fremtiden (alle)

 

 1. Evt.
 • Tidspunkt til næste bestyrelsesmøde

Fredag d. 1. februar 2019 i DGI-byen i København.