Mødet 2019-06-07

Bestyrelsesmøde fredag d. 7. juni 2019 kl. 15.00

Sted: Moesbakken 72, 8410 Rønde

Deltagere: Birgitte Havskov, Charlotte H. Hold, Charlotte Odgaard, Karen Ørndrup, Anni O. Frederiksen, Anny Gregersen & Ann-Mari Glisberg

Afbud: Anette Torvin Møller

Dagsorden:

1: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet er godkendt.

2: Kort velkomst runde for alle (2. min) samt orientering fra Formanden

 • Charlotte skal til Fagnetværk i Kristiansand med 3 kollegaer fra Tangkær til opstart af udvikling af retningslinjer for palliativ behandling i Norden.

3: Medlemsbladet

 • Info fra Ann-Mari + har vi materiale nok?
  Der er materiale nok.

4: Regnskab og budget

 • Gennemgang ved Karen
  Regnskab og budget godkendes af bestyrelsen.

Der er på nuværende blevet betalt kontingent fra rigtig mange og der er samtidig kommet ca. kr. 26.000,- i gaver.

5: Kommende arrangementer

 • Deltagelse Djurs Sommerland d. 22. juni 2019
 • Generalforsamling LHS 2020
  Lørdag d. 18. april 2020.
 • EHA – Bukarest 4.-6. oktober 2019
  Charlotte O. og Birgitte deltager og muligvis Anette.
 • Temadag for demenskonsulenter m.m. d. 4. november 2019 kl. 11.00-15.30.
 • Forældredag d. 26. oktober 2019 kl. 10.00.
 • Sjældnedagen 2020
  Foregår kun hvert 4. år – d. 29. februar 2020, da dette er en sjælden dag.
 • Rundt om HS d. 6.-8. november 2020
  Hornstrup Kursuscenter er booket.

6: Igangværende sager og drift

 • VISO
  Udbuddet gives fri efter sommeren og det forventes, at der besluttes VISO leverandør pr. februar 2020.
 • Ungegruppen
 • Opdatering af hjemmeside

7: Øvrige punkter til drøftelse

 • Bestyrelsessammensætning og nye medlemmer
 • Nordisk konference

8: Evt.

 • Tidspunkt til næste bestyrelsesmøde
  Fredag d. 20. september 2019 kl. 15.00.