Gaver og donationer

Gaver
Landsforeningen Huntingtons Sygdom er IKKE godkendt af skattemyndighederne i henhold til ligningslovens §8A, og gaver kan således ikke giver et skattefradrag. Gaver til foreningen er naturligvis velkomne uanset.

Testamente
Ønsker De, at Landsforeningen Huntingtons Sygdom skal arve Deres formue eller en del heraf, er det nødvendigt at oprette et testamente. I testamentet indsætter De landsforeningen som arving og angiver den ønskede del af arven. Da Landsforeningen Huntingtons Sygdom er fritaget for at betale arveafgift, vil hele beløbet gå ubeskåret til foreningens arbejde.

Bårebidrag
Ønskes det, at der – i stedet for blomster til en begravelse – sendes bårebidrag til Landsforeningen Huntingtons Sygdom, kan dette eksempelvis bekendtgøres i dødsannoncen. Giro 546 66 44 bedes benyttet (vælg girokorttype 01 i netbank). Landsforeningen fremsender en liste over bidragydere til de efterladte.

Indbetaling
Gaver eller støtte kan indbetales direkte til Landsforeningens bank:
Danske Bank,
reg. nr. 1551,
konto nr. 5466644,

eller til
Giro 546 66 44
(vælg girokorttype 01 i netbank).

eller til Mobilepay 132359 

Indsamlingsregnskabet