Mødet 2022-11-03

Bestyrelsesmøde LHS torsdag den 3-11-2022, kl 15

Sted: Tordenskjoldsgade 2, Aarhus

Deltagere: Bettina Nørremark, Anny Gregersen, Karin Bruun, Karen Ørndrup, Charlotte Hold, Bente Bosse, Susanne Als

Fraværende: Birgitte Havskov

Dagsorden

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

– Referatet blev godkendt

2) Siden sidst, kort runde

– Kort tale rundt til alle

3) Dato for næste møde

– 3-2-2023, Pilehuset, Bystævneparken 23, 2700 Brønshøj,  kl 12.

4) Orientering fra Kasseren.

                             – Der er mange der har betalt kontingent med Mobil Pay

                             – Der er kommet mere ind i Landsindsamlingen end sidste år

5) Kommende arrangementer , herunder

– LA Santa aflyst. Er der (mindre omfattende) alternativer?

– Der var 2 der ønskede at deltage til sidst, derfor aflyses La Santa turen.

– Der besluttes at der også i 2023 afholdes Djurs Sommerland skal afholder inden Juni.

 – Evt nytårsarrangement v Bente og Birgitte

– Nytårs arrangement holds på Lille Gryngård  den 14/1-2023.

 – Pårørendemøde v Anny og Karin

                             – Pårørendemøde bliver den 18/3-2023 Sjælland. + den 13/5-2023 Jylland.

6) Interne anliggender

– Hjemmesiden og Kamile Leeds rolle i det v Susanne

                             – Vi venter på Klaus åbner en hjemmeside som Kamilie kan arbejde i.

– Bystævneparken v Karin og Bente

                             – Der er blevet indkøbt møbler så vi kan bruge det til møder m.m. 

7) Evt

– Solsikkesnoren:

-Kortet kommer til at ligne forside ved  SIND (Huntingtons blomsten).

– Forside test VIS HENSYN.  

– Bagside er hvor de selv kan skrive.

– Snoren skal Huntingtons blomsten være på.

                             – Ingen betaling for medlemmer

– Næste blad:

– Demens koordinatorer Anni (Herning) har før lavet et opslag til bladet om demens koordinatorer

– Regnskabet

– invitationen til Generalforsamling

– Pårørende møde

– Evt. nået med Liv og behandlings testamente

– Evt. nået fra Tine Wøbbe

– Michael fra Skejby

– Solsikkesnoren