Mødet 2022-08-26

Bestyrelsesmøde LHS fredag den 26-08-2022, kl 12

Sted: Engelholmvej 1, 4733 Tappernøje

Deltagere: Birgitte Havskov, Bettina Nørremark, Anny Gregersen, Karin Bruun, Karen Ørndrup, Susanne Als

Fraværende: Charlotte Hold, Bente Bosse

Referent: Susanne Als

Dagsorden

1. godkendelse af referat fra sidste møde

Er blevet godkendt.

2. kort velkomstrunde ”siden sidst”

Kort tale rundt til alle, vi gør alle hvad vi kan for foreningen.

3. tidspunkt for næste møde

Næste bestyrelsesmøde 3-11-2022 kl 15, Tordenskjoldsgade 2, Århus.

4. Regnskab v/Anny.

Gennemgang af hvad vi har fået i støtte til at afholde aktiviteter

Ansøgning om forskningsstøtte, Jørgen Nielsen. Vi støtter med nået af beløbet.

Blad stigning i pris, det bliver godkendt.

5. kommende arrangementer, herunder

  • evt jule/nytårsarrangement, det besluttes at det bliver nytårskur til Januar.
  • Pårørendemøder, der laves et møde til efteråret 2022 og til maj 2023.
  • Club la Santa, det bliver den 5 Maj og dateline den 5 sep. Pris 3000kr egenbetaling, 2000kr extra hvis man er i familie og vil have enkeltværelse.
  • Generalforsamling den 29 april 2023 i Hornstrup.

6. stof til næste medlemsblad

–     Djurssommerland, næste generalforsamling den 29 april 2023 i Hornstrup, historie fra medlem.

–    Frivillig hjælp til bladet, Vi har besluttet at vi ikke har brug for frivillighjælp til bladet. 

–    Per Wermund bliver slettet på bagsiden af bladet, da han ikke bliver brugt.

7. Hjemmesiden.

Samarbejde med Kamilla Leed, vi vil gerne tage i mod Kamilla´s tilbud 200kr. i timen, 5 timer om måneden, 1000kr om måneden. Vi prøver at lande en aftale.

8. Bystævneparken, fremtid

Vi beholder lokalet.

9. info om diverse aktiviteter siden sidst v/Birgitte

Solsikkesnoren vil vi gerne være med tilmeldes programmet.

Møde i sjælende diagnoser, der deltager vi.