Mødet 2023-04-29

Konstituerende bestyrelsesmøde

 Tid: lørdag d.29.4. 2023 kl 15

 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle

Deltager: Birgitte Havskov, Bente Bosse, Karen Ørndrup, Lene Siggaard, Anny

Fraværende: Charlotte Hold, Bettina, Karin Bruun

Referent: Susanne Als

Dagsorden:

1: Bestyrelsen konstituerer sig

Formand: Birgitte Havskov

Næstformand: Karin Bruun

Bestyrelsesmedlem: Bente Bosse

Bestyrelsesmedlem: Charlotte Hold

Suppleant: Karen Ørndrup

Gæste suppleant: Lene Siggaard

2: Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

                             Referatet blev godkendt        

3: Hvad tænker vi hver især at arbejde med i den nye bestyrelse?

                             Der er forsat nogle tanker omkring unge med HS

                             Forsætte med de aktiviteter der er 

4: Tidspunkt for næste møde

                             4. August 2023 kl 15, Tordenskjoldsgade 12, Aarhus

5: Regnskab v/Anny (er dog gjort under GF)

                             Regnskabet er blevet godkendt

6: Kommende arrangementer

Rundt om HS, 3-4-5 Oktober 2023

Djurs Sommerland, 24 Juni 2023

Næste pårørendemøder

Medlemsweekend skal evt. næstegang holdes et sted hvor man kan sove hver for sig.

7: Solsikkesnoren i praksis. De skal administreres af sekretæren og de bliver gratis.

8: IHA har bedt om flere penge. Det efterkommer vi ikke, da vi ikke kan gennemse hvad pengene skal gå til.

9: Tilmeldinger til EHA – Det er fortidigt at tilmeld os endnu evt først til Juni

10: Næste blad, deadline, 2. juni

11: Plads til snak om møder, vi har deltaget i.

– Solsikkesnoren.

– Patientakademi om livskvalitet.

– EHA’s  interviewundersøgelse

12: Skriftlige materialer til medlemmerne. Hvad har vi, hvor er det, skal der revideres i det. 13: Evt. der var ingen punkter under eventuelt.