Mad der gør glad!

Demenscentret Pilehuset er et af de få steder i Danmark, der tilbyder et specialtilbud til mennesker med Huntingtons Sygdom. Der er i alt 16 pladser fordelt på to etager. Til hverdag gør vi en stor del ud af måltiderne og nye tiltag i form af energirige mellemmåltider, der giver borgerne ekstra meget energi.

På demenscentret Pilehuset gør vi en ekstra indsats for, at borgerne med Huntingtons Sygdom får en sammensætning i måltiderne, der passer til deres situation. Det har krævet et ganske særligt samarbejde mellem det faglige personale, som er tæt på borgerne i det daglige, borgerne og deres pårørende og husets køkken.
Vores tiltag omkring mad til borgerne udvikles i samarbejde med Karin Elmkvist økonoma / serviceleder i huset, husets kok Marcel Alsina og professionsbachelor i Ernæring og Sundhed Pernille Kabbelgaard, som i øvrigt er tidligere afløser på afdelingen. Formålene med at lave en ekstra indsats for vores borgere med Huntingtons er:

  • At de får en god oplevelse, når de skal spise, og at måltidet forbindes med højt velbefindende – også selvom man potentielt har problemer med dysfagi, dvs. tygge/synkeproblematikker
  • At tygge/synkeproblematikker forebygges eller håndteres fx ved at give dem alternativer til bestemte madvarer, ved at anskaffe eventuelle hjælpemidler og ved at sætte fokus på de nødvendige fysiske og sociale rammer for måltidet.
  • At undgå fejlsynkning.
  • At undgå vægttab gennem næringsberegning og fokus på mellemmåltider.

Det tætte samarbejde og den jævnlige dialog mellem plejepersonale og køkkenpersonale har indtil videre ført frem til en masse konkrete tiltag.

Flere af vores borgere gav udtryk for at savne at kunne spise rugbrød. Derfor er vi i gang med at udvikle det vi kalder gelerugbrød, som giver en smags- og duft oplevelse af en madvare, borgerne tidligere har kendt så godt, men som de ikke længere kan spise pga. af sygdommen.

Ligeledes har vi udviklet på vores mellemmåltider. Mellemmåltider er især vigtige for at opnå tilstrækkelig daglig energi. Vi gør meget ud af at sammensætte små delikate positioner, som ikke giver de store udfordringer, hvis man har tykke/synke problemer, og mellemmåltiderne skal samtidig, pga. borgernes ufrivillige bevægelser, have et højt energiindhold. Det kunne fx være en kartoffel/selleri timbale med lakse tatar eller en portion med peanutbutter, Nutella, skyr og fløde. Der skal noget krudt til at opretholde en stabil vægt, og dette er hele tiden et fokuspunkt for os. Her er det også vigtigt hele tiden at tage udgangspunkt i den enkelte person: hvilke madvarer/smagsoplevelser sætter personen særligt pris på, og hvad ville vi kunne tilbyde for at nøde borgeren yderligere?

Effekten er tiltagene er, at det i højere grad lykkedes for borgerne at holde en stabil vægt, og at det lykkedes os at skabe nogle gode øjeblikke omkring måltiderne til trods for sygdommen. Vi prøver hele tiden på at finde en mulighed for at tilføje nogle madvarer, som mange ikke har smagt længe, og ligeledes prøver vi at sammensætte måltiderne, så borgerne får fornemmelsen af madvarernes forskellige konsistens. Ligeledes er vi opmærksomme på, at borgerne med Huntingtons sygdom, får samme tilbud som de øvrige beboere, så deres tilværelse ligner en almindelig hverdag mest muligt. Derfor får de ved festlige lejligheder såsom julefrokoster, sommerfester eller påskefrokoster samme mad som de øvrige, blot bliver der taget hensyn til eventuelle individuelle problematikker.

Det afsluttende glade budskab er, at der bliver spist op, og at vi ser borgere, der er glade for, at deres tilværelse ligner en almindelig hverdag mest muligt.

Hvis I har lyst til yderligere information om vores tiltag, er I meget velkomne til at kontakte Karin Elmquist via vores hovednummer 38 27 42 90, så I kan høre mere om vores tiltag og vores bestræbelser.

Maja Laungaard Andersson