Hvor kan jeg klage

Hvor kan jeg klage over forhold for min pårørende, som bor i/på plejebolig/plejecentre??
Når man som pårørende møder situationer på plejecentre, hvor man har brug for at klage over den omsorg, eller mangel på omsorg, som ens pårørende får – hører jeg ofte frustrationer over, hvor man går hen med sin klage, og hvor man bliver hørt.
Den normale procedure er at gå til lederen af plejecenteret. Hvis ikke det virker, kan der også være et beboer – pårørende råd på stedet. Hvis ingen af disse muligheder virker, kan man gå til chefniveauet højere oppe i kommunen. Eks. Chefen for den afdeling, som plejecentret hører under. Eller man kan frit vælge at gå til direktørniveau eller til borgmesteren i kommunen.
Der er også den mulighed at gå til kommunen og få at vide, hvem der fører tilsyn med kommunens plejecentre. Denne myndighed kan eks. ligge i en kommunal tilsynsenhed, eller ved visitationen. Her kan man fortælle om det, man oplever.
Man kan også kontakte den embedslægeinstitution, som fører tilsyn med plejecentrene i kommunen. De fører årlige tilsyn på plejecentrene.

Anni O. Frederiksen, demenskonsulent i Herning Kommune