Præsentation af: HS bofællesskabet

Botilbuddets navn: HC bofællesskabet
Adresse: Lindegårdsvej 5, 7400 Herning
Tlf. nr.: 96 28 54 03
Mailadresse: omvls@herning.dk / hcgruppen@herning.dk

Om botilbuddet

Værdigrundlag:
Vores værdigrundlag bygger på åbenhed, faglighed, ansvarlighed og respekt for det enkelte menneske.
Vores målsætning er beboerne i centrum, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes behov med respekt for deres menneskelige værdier. Der arbejdes ud fra en hverdag med tryghed, overskuelighed og genkendelighed, således at den enkelte beboer kan mestre eget liv længst muligt.

Antal lejligheder til HS-ramte:
Vi har 18 boliger opdelt i 2 enheder.

Faciliteter i lejlighederne:
Lejlighederne er 1-værelses boliger med faste og mobile skabe og et stort badeværelse.
Boligerne er indrettet således, at der er plads til evt. store hjælpemidler. Der er loftslifte i alle lejlighederne. Loftsliftene dækker også badeværelset.

Fælles faciliteter:
Til hver enhed er der fælles dagligstue med hyggekrog med TV, DVD og et spiseafsnit, hvor beboerne har mulighed for fælles spisning.
Derudover er der fælles for hele huset træningsrum, badeterapirum og et sanserum.
Ligeledes er der en fælles gårdhave med udgang fra hver enhed.

Aktiviteter i huset for beboerne:
Der foregår både individuelle- og fællesaktiviteter, alt efter, hvad den enkelte beboer kan magte.
Det kan være træning, brugen af vores badeterapirum til wellness og sansestimuleringsrummet.
Derudover er der små daglige aktiviteter såsom bagning, brugen af gårdhaven, små spil, samvær mv.
Én gang om måneden er der en fælles aktivitet for hele huset, hvor vi følger årets gang. Det kan være: fastelavn, påske aktivitet, julefrokost, forårsfest mv.

Aktiviteter udenfor huset for beboerne:
Vi har en bus til rådighed 1 gang om ugen, så der er mulighed for at komme på små ture i lokal området. Det kan være indkøbsture, eller måske ridning som fysioterapi behandling.

Evt. tilbud indenfor mad, tøjvask, eller andre praktiske ting:
Vi får hver dag frisk lavet mad, som leveres fra køkkenet på plejecenteret, der ligger lige ved siden af bofællesskabet. Der er ansat økonoma, som vi har et tæt samarbejde med, således at kosten kan tilpasses den enkelte beboers behov.
Beboernes tøj vaskes i vaskeriet på plejecenteret.
Derudover er det muligt at bestille daglige varer ved Brugsen, Arnborg, som leverer varer gratis.
I huset kommer både fodplejer og frisør, som der kan aftales tider med.

Om de nuværende beboere:
Køn- og aldersfordeling: i bofællesskabet er der en alders spredning fra 25 år til 73 år med en gennemsnitsalder på 55 år.
Hvor længe de i gennemsnit har boet der:
De har boet i bofællesskabet i gennemsnit ca. 5 år.

Om de ansatte:
Personalenormering fuldtids- og deltidsstillinger:
Der er ansat 30 personaler, som i gennemsnit er ansat på 28 timer.
De ansattes uddannelser (faggrupper):
Der er ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger, og rengøringsassistenter.
Derudover har vi et tæt samarbejde med kommunens fysio- og ergoterapeuter, som kommer flere gange om ugen i huset med henblik på hjælpemidler, træning og arbejdsmiljø.
Kommunens demenskonsulent kommer i huset efter behov.
Sammen med demenskonsulenten løser vi bl.a.  VISO sager, (den nationale Videns- og Specialrådgivning- Organisation under socialstyrelsen), i Jylland og Fyns områderne, hvor vi leverer undervisning, rådgivning og pædagogik om Huntington sygdommen og viden om hjælpeforanstaltninger.
Vi har et tæt samarbejde med de praktiserende læger og neurologen på Århus regions hospital.
Ligeledes samarbejder vi med omsorgstandplejen, som kommer fast 2-3 gange årligt i huset.
Center for kommunikation har vi mulighed for at trække på ved behov, hvis der skal etableres specielle hjælpemidler i forbindelse med kommunikation.

En refleksion over følgende spørgsmål, som en HS-ramt kunne stille:
“Hvad skal få mig til at vælge opskrivning til jeres botilbud frem for ethvert andet – og måske geografisk nærmere – plejecenter?”
Vi har stor ekspertise i at yde beboerne den optimale støtte og omsorg fra sygdommens indledende faser frem til den terminale fase.
Vi har et tæt tværfagligt samarbejde, således at vi har fokus på det hele menneskes fysiske- psykiske og sociale behov.
Vi arbejder med at være på forkant med udviklingen af sygdommen, hvor vi inddrager alle vores samarbejdspartnere ved behov.
Da sygdommen i perioder kan udvikle sig hurtigt, har vi en stor fordel ved at have ergoterapeuten tæt på, så der hurtigt kan blive bevilliget de nødvendige hjælpemidler.
Alt dette er med til, at vi sammen med den enkelte beboer og pårørende kan tilpasse tiltag i forhold til sygdommens udvikling og derved være med til at sørge for en overskuelige hverdag.

Evt. andre ting, I har lyst til at formidle om botilbuddet (frit slag):
HC bofællesskabet er bygget jævnfør loven om almene boliger §§ 5 stk. 2 og § 58 a, hvilket betyder, at er man visiteret til en plejebolig i egen kommune, så kan man frit vælge, om man ønsker at få en bolig hos os. Dog skal man være opmærksom på, at Herning Kommunes visitation skal modtage en ansøgning vedr. ønske om en bolig hos os. Kriterierne for at blive godkendt til HC bofællesskabet i Herning er, at man har Huntington sygdommen, og at man har brug for hjælp og støtte flere gange i døgnet.

Se også vores hjemmeside: http://plejecenter.herning.dk/specielle-tilbud/hc-bofaellesskabet