En ny forening med fokus på pårørendes vilkår

Den 31. maj så en ny forening dagens lys i Danmark. Foreningen ”Pårørende i Danmark” blev etableret på den stiftende generalforsamling, og Danmark træder nu med den nye forening ind i det fælleseuropæiske arbejde inden for pårørendeområdet – Danmark er nemlig et af de sidste lande i Europa til at etablere en forening, som specifikt fokuserer på pårørendes vilkår.

Foreningen Pårørende i Danmark er sat i søen for at varetage interesserne for pårørende til langvarigt syge, kronisk syge og handicappede. Pårørende er alle, som har en nær relation til en sygdomsramt, uden at man nødvendigvis behøver at være i familie med den sygdomsramte.

”Sundhedsvæsenet ønsker i stigende grad at benytte pårørende som en ressource i omsorgen for langvarigt syge og handicappede, men der er meget lidt forståelse for, at pårørende ikke er en vedvarende ressource. Tværtimod viser forskning og vores erfaringer éntydigt, at pårørende risikerer at få både fysiske og psykiske skader af belastningen. Pårørende er en vigtig samfundsressource, men er samtidig en udsat gruppe. Gennem vores arbejde som interesseorganisation ønsker vi at sikre, at pårørende i Danmark bliver hørt og får indflydelse – både i sundhedssystemet og i relation til de politikker, som udvikles inden for vores område”, siger Marie Lenstrup, Formand for Pårørende i Danmark.

I foreningen har vi defineret disse formål:
• at varetage pårørendes interesser i samfundet og sikre dem maksimal politisk indflydelse, samt at udbrede forståelse i befolkningen og i sundhedsvæsnet for pårørendes situation
• at indsamle, udveksle og formidle viden, ekspertise og god praksis for at fremme nytænkning om pårørendes vilkår
• at arbejde for rettidig støtte, information, rådgivning og inddragelse, som sætter pårørende i stand til at løfte deres opgaver
• at arbejde for optimale forhold for den pårørendes eget liv under og efter pårørendeforholdet.

”Der er brug for en forening, som sætter permanent fokus på pårørende på tværs af diagnoser. Patientforeningerne har gjort meget for at sætte pårørendes vilkår på dagsordenen og for at støtte os i dagligdagen, men tiden er moden til, at vi pårørende tager ansvaret for os selv. Det er ikke en kritik af eller en konkurrent til patientforeningerne, men et supplement og en videreudvikling. I Sverige findes der en pårørendekonsulent i hver eneste kommune. I Finland tilbydes pårørende specialudviklede uddannelsesforløb. I England får pårørende deres eget visitationsforløb. Alle tre steder sættes der hvert år nationalt fokus på området gennem en pårørendedag, en pårørendeuge, en pårørendekonference. De tre lande har alle en forening for pårørende. Det gør en forskel.”, mener Marie Lenstrup.

Vil du vide mere, så besøg vores hjemmeside på http://danskepårørende.dk/
eller kontakt vores formand Marie Lenstrup på:
marie.lenstrup@gmail.com, tlf. 40479587.

Kommentar:
Ovenstående pressemeddelelse har vi modtaget i Landsforeningen, og da det kan have interesse for vores medlemmer, har vi valgt at bringe den her i bladet.  
Samtidig ønsker vi den nye forening god vind og håber, at målsætningerne vil blive opfyldt, til glæde for alle pårørende.

Bettina Thoby