Positivdage

Positivdage er et tiltag, der så dagens lys i efteråret 2013 på opfordring af et medlem af Landsforeningen.

På positivdagen mødes personer, der er testet positive for HS – altså kan forvente at få sygdommen – og drøfter de udfordringer, de står med i hverdagen. Samtidig med at de deler de glæder, de har og inspirerer hinanden og danner netværk. Dagen starter i reglen med et kort oplæg og så er der afsat godt med tid til snak i mindre grupper.

Positivdagene annonceres i medlemsbladet huntingtons.dk og på hjemmesiden.