Generalforsamling 2023

Landsforeningens årlige generalforsamling vil blive afholdt

Lørdag d. 29. april 2023 på Hornstrup Kursuscenter

Kirkebyvej 33, 7100 Vejle.

Dagsorden iht. vedtægterne.

Såfremt medlemmer ønsker et eller flere punkter sat på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, og/elle har forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, skal dette skriftligt være anmeldt til foreningens formand senest d. 1. marts for at kunne behandles ved generalforsamlingen.

Senest d. 15. marts fremlægger bestyrelsen de modtagne forslag på Landsforeningens hjemmeside. Forslagsstilleren, eller anden af stilleren udpeget, skal motivere de foreslåede forslag på generalforsamlingen, inden de kan optages til afstemning.

På valg er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt op til 4 suppleanter.

Det endelige program for generalforsamlingen vil blive meddelt i næste nummer af huntingtons.dk, ligesom det vil kunne ses på hjemmesiden, når tiden nærmer sig.

Husk et kryds i kalenderen og på gensyn.

                                                                                                        Bestyrelsen

Weekend for personer med Huntingtons sygdom inde på livet.

D. 21-23.april 2023

Skal du med – eller kender du måske nogen der skal med?

Så åbnes dørene igen til weekendseminar. Du/I skal sætte kryds i kalenderen fra fredag den 21. april til søndag den 23. april 2023.

Hvem er du?

Vi ved ikke, hvem du er, måske er du positiv-testet, negativ-testet, risikoperson, pårørende eller noget helt andet.

Alderen er ikke det afgørende, du skal blot være over 18 år og være selvhjulpen. Det vigtigste er, at du har lyst til at bruge en weekend med andre, der har HS tæt inde på livet.

Denne weekend er en oplagt mulighed for at bygge netværk med ligesindede som dig selv.

Program:

Fredag den 21. april:

Kl. 16.00 – 18.00: Indkvartering. Der vil være kaffe på kanden og et lille stykke kage.

Kl. 18.30: Velkomst og kort gennemgang af weekenden.

Kl. 18.30: Aftensmad og introduktion af deltagere

Kl. 20.00: Fælles hygge.

Lørdag den 22. april:

Kl. 8.30 – 9.30: Morgenmad

Kl. 10.00 – 12.00: Fagperson fortæller om spændende emne.

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost

Kl. 13.00 – 14.00: Frivillig gåtur til vandet.

Kl. 14.00 – 15.00: Personlig beretning om Huntingtons sygdom.

Kl. 15.30 – 16.30: Vi deles ind i grupper og snakker om det der kan fylde for os.

Kl. 16:30 – 18:30: Fri og fælles hygge.

Kl. 18.30: Aftensmad og efterfølgende fælles hygge.

Søndag den 23. april:

Kl. 7.30-8.30: Morgenmad

Kl. 9.00: Evaluering og valg af ny planlægger til året 2024.

Kl. 9.30-10.30: Der pakkes sammen på værelserne og opholdsrummene.

10.30: Farvel og tak og på gensyn i 2024.

N.B. ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Praktisk info for weekenden

Prisen for denne weekend er:

325 kr. for medlemmer af foreningen.

1000 kr. hvis du ikke er medlem af foreningen.

(Hvis du ikke er medlem af foreningen, er vi gerne behjælpelig med, hvordan du bliver meldt ind.)

Dette inkluderer 2 overnatninger samt forplejning.

Tilmelding skal ske senest den 11. april til:

Lene Siggaard

E-mail: fam_siggaard@hotmail.com

Telefon: 28975904

Vi glæder os til at se jer alle sammen til en helt fantastisk weekend.

Susanne Stendorf og Lene Siggaard

Lidt kongelige har vi da lov at være, så hvad med en nytårskur på Fyn??

Hør her, hvad vi har tænkt:

Lørdag d.14. Januar 2023 inviterer vi alle medlemmer på en kur, som skal bestå af lige dele lækker

buffet (incl 2 genstande) , dejligt samvær og amerikansk lotteri med gode præmier.

Sted: Lille Grynborg, Bøllemosegyden 75, 5491 Blommenslyst

Tid: 14. januar 2023 kl 12.30-17.30

Lille Grynborg ligger knap 4 km fra frakørsel 53, Odense V/ Blommenslyst og 12 km fra Odense banegård.

Det er et fint og enkelt sted i smukke omgivelser. Der er overnatningsfaciliteter og der er mulighed at ansøge foreningen om tilskud til overnatning. Der kan gives et tilskud på op til 300 kr. pr. person ved at fremlæggelse bilag, hvis man ønsker overnatning fra lørdag til søndag. Enkelt værelse 535kr, dobbelt værelse 735kr.

Transport til og fra stedet er som udgangspunkt eget arrangement, men skulle du ønske at deltage og har transportproblemer, så prøv at ringe til os. Måske har vi gode ideer!!

Forplejning er gratis, men hvis man overnatter, står man selv for aftensmad. Der er fuldt udstyret køkken til rådighed og lur mig, om ikke der er rester fra buffeten til overs-?

Det vigtige: tilmelding senest 1. december. Meget gerne før.

Det er første gang, vi forsøger dette arrangement. Både med hensyn til sted og tidspunkt. Så vi er selvfølgelig spændte på, om det falder i god jord. Hvis ja, bliver det gentaget. Hvis nej, så har vi i det mindste forsøgt. Godt vejr en selvfølge…

Så fat i kalenderen, stort X ved lørdag d.14. januar og vi ses? Vi kan afsløre, at alene buffeten er værd at rejse efter

Bestyrelse

Club la Santa

Har du Huntingtons Sygdom i familien, og er du mellem 18 og 30 år? Så vil vi meget gerne have dig med til Club La Santa.
Deltagelse i turen kræver, at man er medlem af foreningen. Der vil være afgang fra både Billund og Kastrup (dette skal oplyses ved tilmelding) den 5. maj 2023, vi kommer hjem igen den 12. maj 2023. Egenbetaling vil være 3000 kr. dette inkludere kun fly og lejlighed. I tidligere opslag fremgår, at prisen er inklusiv helpension, men da priserne er steget væsentlig, vil kost være for egen regning. Helpension kan tilkøbes for 2100 kr. ekstra, ønskes helpension oplyses dette ved tilmelding. I der kender hinanden på forhånd forventes at dele en et værelseslejlighed. Såfremt I ikke ønsker at dele lejlighed, vil det koste 2000 kr. ekstra pr. person, ønskes dette skal det også oplyses ved tilmelding. Endelig tilmelding skal foretages senest mandag den 5. september. Ved tilmelding skal fulde navn og fødselsdato fremgå.
Tilmelding til Bettina Nørremark telefon 30250139
eller Bettina@huntingtons.dk