Årsmøde og generalforsamling

Lørdag d 30. april 2022 i DGI-byen

Der indkaldes til årsmøde og den årlige generalforsamling, der i år finder sted lørdag d. 30. april i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V (ligger 5 minutters gangs fra Hovedbanegården)

Program

10.30             Ankomst og kaffe m. brød

11.00             Status på forskning ved Lena Hjermind, overlæge, phd. Speciallæge i Neurologi

12.00              Frokost

13.30             Generalforsamling

15.00              Kaffe & kage, herefter tak for i dag

Årsmøde med frokost er for alle – generalforsamlingen er kun for medlemmer.

Dagsorden til generalforsamlingen kan læses andet sted i bladet samt på landsforeningens hjemmeside.1

Deltagelse er gratis men krævertilmelding af hensyn til forplejning. Tilmelding skal foretages senest 12. april 2022 ved at sende en mail til kontor@huntingtons.dk eller på telefon 5320 7850

Generalforsamling 2022

      Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer

7. Uddeling af årets medlemspris

8. Evt.

Ad pkt. 5      Kasserer Anny Gregersen er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Anny Gregersen genvælges. Der er ikke opstillet andre til posten som kasserer.

Bestyrelsesmedlem Søren Skals er på valg og ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller, at Karin Bruun vælges som bestyrelsesmedlem.

Som suppleanter indstiller bestyrelsen genvalg af Charlotte Hold og Karen Ørndrup.

Ad pkt. 6      Der er ikke kommet nogen forslag.

Pårørendedag

Den 21/5 2022 kl 10

BEMÆRK DET NYE NAVN!!!!!!  

Tidligere kaldt hhv. forældre – og ægtefælledag

Så mødes vi igen, denne gang er det fastlandets tur, nemlig Hornstrup Kursuscenter ved Vejle.

Formålet er udelukkende at mødes i gode rammer, snakke, alt det, vi har lyst til, samt få noget godt at spise. Gå tur, hvis vi har lyst. Tale eller lytte eller begge dele.

Alle medlemmer, som er pårørende til HS ramte, er velkomne. Hvis du ønsker at deltage, men ikke er medlem, så skynd dig at melde dig ind! det koster kun 250 kr. for et helt år, og det er under alle omstændigheder billigt for sådan en dag:-)

Ramme:

kl 10 er der kaffe og brød.

kl 12 frokost

kl 14 kaffe/kage

kl 17.30 tapasbræt

kl 19 tak for denne gang

Især til dig, som er ny i HS verdenen, KOM  VI FORSTÅR DIG.

Tilmelding skal ske senest den 14/5 2022 på sms eller mail til:

Birgitte Havskov

Mail: b.havskov@gmail.com

Telefon: 30250139

Anny Gregersen

Mail: anny@huntingtons.dk

Telefon: 20705918

Vel mødt!

Anny og Birgitte

Djurs Sommerland

VI GENTAGER SUCCENEN FRA SIDSTE ÅR

Igen i år er Landsforeningen vært ved en familietur til Djurs Sommerland og vi glæder os til at se jer til en dag i hyggens tegn.

Den 11. juni 2022 er Landsforeningen igen vært for en tur til Djurs Sommerland for hele familien. Formålet er, udover en god dag for alle, at skabe gejst i foreningen, styrke relationerne mellem medlemmerne og at så en lille frø hos børn og unge om, at foreningen og dens medlemmer er her dén dag, de har brug for det. Dagen er uden fagligt indhold.

Lige som sidste år er der mulighed for at ansøge foreningen om tilskud til overnatning til de, der kommer langvejs fra. Der kan gives et tilskud på op til 300kr pr. person ved at fremlæggelse af bilag.

Programmet er som følger:

09.00 Fælles morgenmad og udlevering af billetter på parkeringspladsen

10.00 Parken åbner

12:30 Fælles grill et sted i parken

18.00 Parken lukker

Prisen for indgang og forplejning er 75 kr. per person (børn under 2 dog gratis). Hvis I allerede har årskort, så er I også velkommen, men prisen er den samme.

Tilmelding til dagen skal ske senest 28. maj, på mail als@huntington.dk.

Hvis du har spørgsmål til dagen så er du velkommen til at skrive til sekretær Susanne Als,  als@huntington.dk eller 53 20 78 50 indtale gerne en besked, hvis telefonen ikke bliver taget, så prøver jeg at ringe tilbage.


Har du Huntingtons Sygdom i familien, og er du mellem 18 og 30 år?
Så vil vi meget gerne have dig med til Club La Santa.
Vi har behov for, at få et indblik i, hvor mange der vil være interesseret i at deltage på turen til Club La Santa. Ved interesse kontakt derfor Bettina Nørremark hurtigst muligt eller senest den 25. april 2022.
Turen planlægges til foråret 2023, men der er endnu ikke faste datoer, disse kommer efter interesse tilkendegivelsens perioden.
Egenbetalingen vil være på cirka 3000 kr. for medlemmer af Landsforeningen Huntingtons Sygdom, dette er inklusiv fly og helpension.
På Club La Santa skal vi deltage i sociale aktiviteter i form af motion, wellness og oplevelser, alt dette i behagelige omgivelser. Formålet er at lære hinanden at kende, således vi kan styrke nuværende relationer samt skabe nye relationer.
Bettina Nørremark som er næstformand i foreningen, er ansvarlig for planlægning af turen, og vil deltage på rejsen samt i de aktiviteter der afholdes på La Santa. Bettina vil ligeledes være tovholder på, at få skabt et netværk for unge berørt af HS, hvor de gode relationer, respekt og accept af hinanden sættes i højsædet.
Ved interesse samt spørgsmål, bedes I kontakte:
Bettina Nørremark pr. mail, sms eller telefon:
30 25 01 39
Bettina@huntingtons.dk