Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling Lørdag d. 22. april 2017

Husk tilmeldingsfrist: 10. april 2017

Der indkaldes til den årlige generalforsamling, der i år finder sted lørdag d. 22. april i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev.

Program:
11.45 – 12.00                    Ankomst
12.00 – 13.00                   Frokost
13.00 – 14.00                   Foredrag v/formand for ’Pårørendeforeningen’ Marie Lenstrup
14.00 – 14.15                    Kort pause
14.15 – 15.30                    Generalforsamling
15.30                                   Kaffe & kage, herefter tak for i dag

Deltagelse er gratis men kræver tilmelding (af hensyn til forplejning), der skal foretages senest 10. april 2017 enten ved at sende en mail til kontor@huntingtons.dk eller ved opkald på tlf. 5320 7850.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (se side xxxxx)
4: Vedtagelse af budget (se side xxx) og kontingent for det kommende år
5: Valg af bestyrelse og suppleanter
6: Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer (se side xxx)
7: Evaluering og uddeling af årets medlemspris (v/ Sven Asger Sørensen og Brian Nørremark)
8: Eventuelt

På valg til bestyrelse er:
Formand Charlotte Hold, er villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem Anni O. Fredriksen, er villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem Kim Bille, er villig til genvalg
Suppleant Bente Bosse, er villig til genvalg
Suppleant Finn Jensen, er villig til genvalg

Kandidatforslag til yderligere suppleanter:
Suppleant, Birgitte Havskov
Suppleant, Anny Gregersen

Nu virker Landsforeningens telefon igen!

Nordisk konference om Huntington sygdom 2017

Den 30. og 31. marts 2017 i Oslo, Norge afholdes nordisk konference om HS.

Seneste tilmelding er d. 1. marts 2017.

Program findes her: Program

Tilmelding foregår via følgende: Tilmelding

 

Telefon ude af drift

Landsforeningens telefon er desværre ude af drift. Der opdateres herinde, så snart den er funktionsdygtig igen.

Ønskes der kontakt til foreningen inde da, er man meget velkommen til at sende en mail til kontor@huntingtons.dk.

Vi beklager meget!