Generalforsamling LHS 2021

Hermed indkaldes til Landsforeningens årlige general forsamling.

Senest tilmelding: Tirsdag den 26 Oktober 2021 på als@lhc.dk

Dato: søndag den 31 Oktober 2021

Sted: Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle

Pris: Deltagelse er gratis, men af hensyn til forplejning er tilmelding påkrævet.

Dagsorden for generalforsamling i hht. Vedtægterne.

Generalforsamlingen ligger i forlængelse af Rundt om HS.

Program:

Kl. 11.00: Generalforsamling

Kl. 13.00: Frokost, farvel & på gensyn

Dagsorden til Generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Vedtagelse af budget
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer
  7. Ændrer af navn på medlemsprisen.
  8. Uddeling af årets medlemspris
  9. Eventuelt

På valg er:

Formand Charlotte Hedegaard Hold som ikke ønsker genvalg.

Næstformand Anette Torvin Møller som ikke ønsker genvalg.

Bestyrelsesmedlem Anni O. Frederiksen som ikke ønsker genvalg.

Suppleant Søren Skals som er villig til genvalg.

Suppleant Bente Bosse som er villig til genvalg.

Suppleant Birgitte Havskov stiller op til formand.

Suppleant Karen Ørndrup som er villig til genvalg.

Bettina Nørremark stiller op som bestyrelsesmedlem.

Såfremt der sker rettidige ændringer i valg til bestyrelsen, vil vi hurtigst muligt udmelde dette vis hjemmesiden samt Facebook. Vi opfordrer til at stille op til valg, da der behøves nye kræfter i Landsforeningen. Har du lyst til at vide mere om bestyrelsesopgaverne kontakt da gerne formand Charlotte Hold – på tlf 51212940.

G

Landsforeningen Huntingtons Sygdom inviterer til RUNDT OM HS 2021.

PROGRAM med mulighed for ændringer

Fredag d. 29 oktober

Kl. 17.00: Ankomst og indlogering på værelser fra kl 17.00. Der vil være lidt mad og drikke tilgængeligt. Baren vil være mødepunkt for dem der har lyst til en snak.

Lørdag d. 30 oktober              

Kl. 08.00: Morgenmad

Kl. 09.30: Velkommen v/ Charlotte Hold, formand

Kl. 09.40: Velkomst- og fællessang v/ Lene & David Leed

Kl. 10.00: Foredrag af Nicolai Bangsgaard, som er antropolog, eventurer og foredragsholder. Han vil fortælle os om sin fantastiske rejse “Jorden rundt på cykel”

Kl. 11.30: Forskning v/ Marie Nathalie Nickelsen Hellem, Ph.d. studerende fra Rigshospitalet

Kl. 13.00: Frokost

Kl. 14.00: Oplæg af fysioterapeut Alexandra Andersen Pujol, som fortæller om erfaringer og gode råd til hvordan man vedligeholder kroppen, når man er ramt af HS.     

Kl. 15.00: Anni O Frederiksen, demenskoordinator og VISO specialist. Oplæg angående muligheder for hjælp fra kommunen. Råd og vejledning i sagsbehandling.

Kl. 16.00: Pause og salg af Amerikansk Lotteri

Kl. 18.00: Festmiddag og uddeling af præmier.

Kl. 20.00: Live band ’La Orchestra’ spiller op til dans !

Kl. 22.30: Tak for i aften og godnat J

Søndag d. 31 oktober

Kl. 08.00-10.00: Morgenmad

Kl. 10.00: Fælles gåtur v/ Laila Bille

Kl. 11.00: Generalforsamling

Kl. 13.00: Frokost, farvel & på gensyn J

Hvor: Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle

Pris: kr. 700,- for medlemmer, alle andre kr. 1.500,- Prisen er incl. alle nævnte måltider samt en øl/vand eller et glas vin til frokost og aftensmad. Institutioner med alm. medlemskab kan sende to deltagere til medlemspris, øvrige deltagere fra samme institution må betale kr. 1.500,- pr. person.

Alle medlemmer er velkommen til at overnatte fredag. Let aftensmad, overnatning samt morgenmad lørdag. Pris kr. 100,- for medlemmer, for alle andre er prisen kr. 700,-.

Der vil være mulighed for at få børn passet under foredragene lørdag.

Denne gang er vi så heldige at kunne tilbyde ekstra fine præmier i Amerikansk Lotteri. Det har været muligt via et sponsorat fra Roche.

Programmet bliver uddelt ved fremmøde. Der kan forekomme små ændringer til programmet, derfor er det en god ide at holde øje med vores hjemmeside samt Facebook løbende.

Tilmeldingsfrist:                                                               

Tilmeld dig via kontoret ved enten at ringe eller sende en mail. Ved tilmelding skal du oplyse: Navn, e-mail, telefonnummer, ankomst fredag eller lørdag, enkelt eller dobbeltværelse. Tilmelding hurtigst muligt !

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG I HORNSTRUP J PÅ GENSYN!!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen – LHS

Sven Asger Sørensen, som var en kæmpe kapacitet indenfor Huntington sammenhænge er desværre gået bort. Han bisættes lørdag d 25 sept. kl 15.00 fra Søndermark Kapel, Roskildevej 59, 2000 Frederiksberg.

I stedet for blomster kan man donere penge til “Læger uden grænser” – reg.nr 4190 konto nr. 10136024 mrk. Sven Asger Sørensen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Landsforeningen Huntingtons Sygdom

huntingtons.dk