Lidt kongelige har vi da lov at være, så hvad med en nytårskur på Fyn??

Hør her, hvad vi har tænkt:

Lørdag d.14. Januar 2023 inviterer vi alle medlemmer på en kur, som skal bestå af lige dele lækker

buffet (incl 2 genstande) , dejligt samvær og amerikansk lotteri med gode præmier.

Sted: Lille Grynborg, Bøllemosegyden 75, 5491 Blommenslyst

Tid: 14. januar 2023 kl 12.30-17.30

Lille Grynborg ligger knap 4 km fra frakørsel 53, Odense V/ Blommenslyst og 12 km fra Odense banegård.

Det er et fint og enkelt sted i smukke omgivelser. Der er overnatningsfaciliteter og der er mulighed at ansøge foreningen om tilskud til overnatning. Der kan gives et tilskud på op til 300 kr. pr. person ved at fremlæggelse bilag, hvis man ønsker overnatning fra lørdag til søndag. Enkelt værelse 535kr, dobbelt værelse 735kr.

Transport til og fra stedet er som udgangspunkt eget arrangement, men skulle du ønske at deltage og har transportproblemer, så prøv at ringe til os. Måske har vi gode ideer!!

Forplejning er gratis, men hvis man overnatter, står man selv for aftensmad. Der er fuldt udstyret køkken til rådighed og lur mig, om ikke der er rester fra buffeten til overs-?

Det vigtige: tilmelding senest 1. december. Meget gerne før.

Det er første gang, vi forsøger dette arrangement. Både med hensyn til sted og tidspunkt. Så vi er selvfølgelig spændte på, om det falder i god jord. Hvis ja, bliver det gentaget. Hvis nej, så har vi i det mindste forsøgt. Godt vejr en selvfølge…

Så fat i kalenderen, stort X ved lørdag d.14. januar og vi ses? Vi kan afsløre, at alene buffeten er værd at rejse efter

Bestyrelse

Club la Santa

Har du Huntingtons Sygdom i familien, og er du mellem 18 og 30 år? Så vil vi meget gerne have dig med til Club La Santa.
Deltagelse i turen kræver, at man er medlem af foreningen. Der vil være afgang fra både Billund og Kastrup (dette skal oplyses ved tilmelding) den 5. maj 2023, vi kommer hjem igen den 12. maj 2023. Egenbetaling vil være 3000 kr. dette inkludere kun fly og lejlighed. I tidligere opslag fremgår, at prisen er inklusiv helpension, men da priserne er steget væsentlig, vil kost være for egen regning. Helpension kan tilkøbes for 2100 kr. ekstra, ønskes helpension oplyses dette ved tilmelding. I der kender hinanden på forhånd forventes at dele en et værelseslejlighed. Såfremt I ikke ønsker at dele lejlighed, vil det koste 2000 kr. ekstra pr. person, ønskes dette skal det også oplyses ved tilmelding. Endelig tilmelding skal foretages senest mandag den 5. september. Ved tilmelding skal fulde navn og fødselsdato fremgå.
Tilmelding til Bettina Nørremark telefon 30250139
eller Bettina@huntingtons.dk           

Club la Santa

Har du Huntingtons Sygdom i familien, og er du mellem 18 og 30 år? Så vil vi meget gerne have dig med til Club La Santa.
Deltagelse i turen kræver, at man er medlem af foreningen. Der vil være afgang fra Billund den 5. maj 2023, vi kommer hjem igen den 12. maj 2023.Egenbetaling vil være 3000 kr. dette inkludere kun fly og lejlighed. I tidligere opslag fremgår, at prisen er inklusiv helpension, men da priserne er steget væsentlig, vil kost være for egen regning. Helpension kan tilkøbes for 2100 kr. ekstra, ønskes helpension oplyses dette ved tilmelding. I der kender hinanden på forhånd forventes at dele en et værelseslejlighed. Såfremt I ikke ønsker at dele lejlighed, vil det koste 2000 kr. ekstra pr. person, ønskes dette skal det også oplyses ved tilmelding. Endelig tilmelding skal foretages senest mandag den 5. september. Ved tilmelding skal fulde navn og fødselsdato fremgå.
Tilmelding til Bettina Nørremark, telefon 30250139
eller Bettina@huntingtons.dk           

Årsmøde og generalforsamling

Lørdag d 30. april 2022 i DGI-byen

Der indkaldes til årsmøde og den årlige generalforsamling, der i år finder sted lørdag d. 30. april i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V (ligger 5 minutters gangs fra Hovedbanegården)

Program

10.30             Ankomst og kaffe m. brød

11.00             Status på forskning ved Lena Hjermind, overlæge, phd. Speciallæge i Neurologi

12.00              Frokost

13.30             Generalforsamling

15.00              Kaffe & kage, herefter tak for i dag

Årsmøde med frokost er for alle – generalforsamlingen er kun for medlemmer.

Dagsorden til generalforsamlingen kan læses andet sted i bladet samt på landsforeningens hjemmeside.1

Deltagelse er gratis men krævertilmelding af hensyn til forplejning. Tilmelding skal foretages senest 12. april 2022 ved at sende en mail til kontor@huntingtons.dk eller på telefon 5320 7850

Generalforsamling 2022

      Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer

7. Uddeling af årets medlemspris

8. Evt.

Ad pkt. 5      Kasserer Anny Gregersen er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Anny Gregersen genvælges. Der er ikke opstillet andre til posten som kasserer.

Bestyrelsesmedlem Søren Skals er på valg og ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller, at Karin Bruun vælges som bestyrelsesmedlem.

Som suppleanter indstiller bestyrelsen genvalg af Charlotte Hold og Karen Ørndrup.

Ad pkt. 6      Der er ikke kommet nogen forslag.