Positivdag – 2018

Hermed inviteres  til Positivdag lørdag den 21. april 2018 I DGI-byen København. Dagen er for personer, der er positivt testede for Huntingtons sygdom. Om man har symptomer eller ej, er ikke så vigtigt.
Der lægges op til en dag med en god blanding af faglige oplæg, snak i mindre grupper samt plenumdebat, i lighed med andre år.
Tilmelding er vigtig og skal finde sted senest den 10. april til Lene Kristiansen på
tlf. 22799939 eller mail: lenekr76@hotmail.com
Arrangementet finder sted i:
DGI-byen
Program:
Kl. 10.00 Ankomst og kaffe med brød
Kl. 10.30 Præsentationsrunde
Kl. 11.00 oplæg
Kl. 12.00 Frokost inkl. 1 øl eller 1 vand
Kl. 13.00 Tid til samtale i mindre grupper
Kl. 14.30 Pause, kaffe med kage
Kl. 15.00 Emnedebat i plenum
Kl. 16.30 Afslutning i plenum
Kl. 17.00 Tid til lige at ”trække vejret”
Kl. 17.30 Middag inkl. 1 glas vin eller 1 øl eller 1 vand
Pris:
Gratis for medlemmer af LHS, 900 kr. for alle andre.
Vi glæder os til at se rigtig mange til en god dag.
Lene Siggaard & Lene Kristiansen
 Ps. Medbring gerne badetøj, da der er mulighed for gratis svømning I DGI-byen.

Jimmy Pollard kommer til Danmark

Tirsdag d. 24. april 2018 kommer Jimmy Pollard til Danmark, hvor Landsforeningen er vært ved en temadag.
Læs mere herom i linket nedenfor.

Jimmy-Pollard-24-april-2018

Mulighed for at ansøge om legat

Julie Seiferts Mindelegat uddeles to gange årligt har til formål at ”yde værdigt trængende kvinder, der er hjemmehørende i Kongeriget Danmark hjælp til at søge helbredelse eller lindring for alvorlige sygdomme”. Det gælder bl.a. HS-patienter. Hvis det er noget for dig, så kan du læse mere her: Brev til patientforeninger

Pårørendedag i Vejle

PÅRØRENDEDAGEN 2/2 • 2018 Sundhedshuset i Vejle
TEMA: PÅRØRENDE og ARBEJDSMARKED.
Ordstyrer: Hanne Gullestrup.

9.30 – 10.00 Registrering. Kaffe og morgenbrød.
10.00 – 10.15 Velkomst ved Vejle Kommune, formand for Sundhedsudvalget Peder Hummel mose, og Pårørende i Danmark, formand Marie Lenstrup.
10.15 – 10.45 Pårørendes work-life balance.
Ditte Haugaard Clausen fra KMD Analyse kortlægger den eksisterende viden om danske pårørendes udfordringer på arbejdsmarkedet Der inddrages også ny viden fra udlandet, ligesom oplægget peger frem mod en kommende undersøgelse fra KMD.
10.45 – 11.15 Er der en business case for pårørendevenlige arbejdspladser? (på engelsk)
Katherine Wilson fra Carers UK præsenterer Employers for Carers, et netværk for virksomheder, der arbejder med en pårørendevenlig personalepolitik. Hvordan opfatter netværkets medlemmer denne business case, og hvordan adresserer de udfordringerne i praksis? Hvilken læring kan der udledes til glæde for eventuelle danske initiativer?
11.15 – 12.00 Paneldebat: Hvem tager initiativ og ansvar?
Blandt paneldeltagerne er Asta Zacho, HR specialist i IKEA, Mona Striib, næstformand i FOA; og Marie Lilja Jensen, seniorkonsulent i Ældre Sagen. Ordstyrer: Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark.
12.00 – 13.00 Frokost.
13.00 – 14.45 Parallelle fremtidsværksteder om det pårørendevenlige arbejdsmarked.
1. Hvordan kan samfundet understøtte, at pårørende både kan tage hånd om deres kære og bidrage på arbejdsmarkedet? 2. Hvad er en pårørendevenlig arbejdsplads for såvel den pårørende som kollegerne? Fælles opsamling: Hvor kan vi sætte ind med størst mulig effekt?
14.45 – 15.00 Afrunding ved Vejle Kommune og Pårørende i Danmark.

Dagen krydres med pårørendes erfaringer fra egne arbejdsliv
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding til info@paaroer.dk