Club la Santa

Har du Huntingtons Sygdom i familien, og er du mellem 18 og 30 år? Så vil vi meget gerne have dig med til Club La Santa.
Deltagelse i turen kræver, at man er medlem af foreningen. Der vil være afgang fra både Billund og Kastrup (dette skal oplyses ved tilmelding) den 5. maj 2023, vi kommer hjem igen den 12. maj 2023. Egenbetaling vil være 3000 kr. dette inkludere kun fly og lejlighed. I tidligere opslag fremgår, at prisen er inklusiv helpension, men da priserne er steget væsentlig, vil kost være for egen regning. Helpension kan tilkøbes for 2100 kr. ekstra, ønskes helpension oplyses dette ved tilmelding. I der kender hinanden på forhånd forventes at dele en et værelseslejlighed. Såfremt I ikke ønsker at dele lejlighed, vil det koste 2000 kr. ekstra pr. person, ønskes dette skal det også oplyses ved tilmelding. Endelig tilmelding skal foretages senest mandag den 5. september. Ved tilmelding skal fulde navn og fødselsdato fremgå.
Tilmelding til Bettina Nørremark telefon 30250139
eller Bettina@huntingtons.dk           

Club la Santa

Har du Huntingtons Sygdom i familien, og er du mellem 18 og 30 år? Så vil vi meget gerne have dig med til Club La Santa.
Deltagelse i turen kræver, at man er medlem af foreningen. Der vil være afgang fra Billund den 5. maj 2023, vi kommer hjem igen den 12. maj 2023.Egenbetaling vil være 3000 kr. dette inkludere kun fly og lejlighed. I tidligere opslag fremgår, at prisen er inklusiv helpension, men da priserne er steget væsentlig, vil kost være for egen regning. Helpension kan tilkøbes for 2100 kr. ekstra, ønskes helpension oplyses dette ved tilmelding. I der kender hinanden på forhånd forventes at dele en et værelseslejlighed. Såfremt I ikke ønsker at dele lejlighed, vil det koste 2000 kr. ekstra pr. person, ønskes dette skal det også oplyses ved tilmelding. Endelig tilmelding skal foretages senest mandag den 5. september. Ved tilmelding skal fulde navn og fødselsdato fremgå.
Tilmelding til Bettina Nørremark, telefon 30250139
eller Bettina@huntingtons.dk           

Årsmøde og generalforsamling

Lørdag d 30. april 2022 i DGI-byen

Der indkaldes til årsmøde og den årlige generalforsamling, der i år finder sted lørdag d. 30. april i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V (ligger 5 minutters gangs fra Hovedbanegården)

Program

10.30             Ankomst og kaffe m. brød

11.00             Status på forskning ved Lena Hjermind, overlæge, phd. Speciallæge i Neurologi

12.00              Frokost

13.30             Generalforsamling

15.00              Kaffe & kage, herefter tak for i dag

Årsmøde med frokost er for alle – generalforsamlingen er kun for medlemmer.

Dagsorden til generalforsamlingen kan læses andet sted i bladet samt på landsforeningens hjemmeside.1

Deltagelse er gratis men krævertilmelding af hensyn til forplejning. Tilmelding skal foretages senest 12. april 2022 ved at sende en mail til kontor@huntingtons.dk eller på telefon 5320 7850

Generalforsamling 2022

      Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer

7. Uddeling af årets medlemspris

8. Evt.

Ad pkt. 5      Kasserer Anny Gregersen er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Anny Gregersen genvælges. Der er ikke opstillet andre til posten som kasserer.

Bestyrelsesmedlem Søren Skals er på valg og ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen indstiller, at Karin Bruun vælges som bestyrelsesmedlem.

Som suppleanter indstiller bestyrelsen genvalg af Charlotte Hold og Karen Ørndrup.

Ad pkt. 6      Der er ikke kommet nogen forslag.

Pårørendedag

Den 21/5 2022 kl 10

BEMÆRK DET NYE NAVN!!!!!!  

Tidligere kaldt hhv. forældre – og ægtefælledag

Så mødes vi igen, denne gang er det fastlandets tur, nemlig Hornstrup Kursuscenter ved Vejle.

Formålet er udelukkende at mødes i gode rammer, snakke, alt det, vi har lyst til, samt få noget godt at spise. Gå tur, hvis vi har lyst. Tale eller lytte eller begge dele.

Alle medlemmer, som er pårørende til HS ramte, er velkomne. Hvis du ønsker at deltage, men ikke er medlem, så skynd dig at melde dig ind! det koster kun 250 kr. for et helt år, og det er under alle omstændigheder billigt for sådan en dag:-)

Ramme:

kl 10 er der kaffe og brød.

kl 12 frokost

kl 14 kaffe/kage

kl 17.30 tapasbræt

kl 19 tak for denne gang

Især til dig, som er ny i HS verdenen, KOM  VI FORSTÅR DIG.

Tilmelding skal ske senest den 14/5 2022 på sms eller mail til:

Birgitte Havskov

Mail: b.havskov@gmail.com

Telefon: 30250139

Anny Gregersen

Mail: anny@huntingtons.dk

Telefon: 20705918

Vel mødt!

Anny og Birgitte