Ægtefælle/samlever dag

Så er det ved at være sidste tilmelding til ægtefælle/samlever dag d. 6. maj i DGI-Byen i København.
Vi håber på god tilslutning, da det plejer at være en givtig dag.

Tilmelding sker ved kontakt til Karen Ørndrup på enten tlf. 2532 7283 eller mail; karen@huntingtons.dk

Paven velsigner 5 HS familier

Den 18. maj vil Pave Francis velsigne 5 HS familer fra Latin Amerika. Det er første gang i historien at en verdensleder offentligt omtale HS.

Begivenheden sker i et 7000 mand stort auditorium og alle kan deltage!

EHA vil deltage og håber at mange kommer til Rom for at være med. Mere information på denne side: http://hddennomore.com/da/

 

 

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling Lørdag d. 22. april 2017

Husk tilmeldingsfrist: 10. april 2017

Der indkaldes til den årlige generalforsamling, der i år finder sted lørdag d. 22. april i Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18, 2730 Herlev.

Program:
11.45 – 12.00                    Ankomst
12.00 – 13.00                   Frokost
13.00 – 14.00                   Foredrag v/formand for ’Pårørendeforeningen’ Marie Lenstrup
14.00 – 14.15                    Kort pause
14.15 – 15.30                    Generalforsamling
15.30                                   Kaffe & kage, herefter tak for i dag

Deltagelse er gratis men kræver tilmelding (af hensyn til forplejning), der skal foretages senest 10. april 2017 enten ved at sende en mail til kontor@huntingtons.dk eller ved opkald på tlf. 5320 7850.

Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (se side xxxxx)
4: Vedtagelse af budget (se side xxx) og kontingent for det kommende år
5: Valg af bestyrelse og suppleanter
6: Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer (se side xxx)
7: Evaluering og uddeling af årets medlemspris (v/ Sven Asger Sørensen og Brian Nørremark)
8: Eventuelt

På valg til bestyrelse er:
Formand Charlotte Hold, er villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem Anni O. Fredriksen, er villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem Kim Bille, er villig til genvalg
Suppleant Bente Bosse, er villig til genvalg
Suppleant Finn Jensen, er villig til genvalg

Kandidatforslag til yderligere suppleanter:
Suppleant, Birgitte Havskov
Suppleant, Anny Gregersen