HUSK: International HS-dag

En lille reminder om

INTERNATIONAL HS-DAG i KØBENHAVN 28. maj 2016

Den europæiske samling af neurologiske foreninger, EFNA, indbyder, i samarbejder med LHS, til “Oplysningsdag om HS” i København. Der vil være foredrag fra internationale taler og debatter.

Deltagelse er gratis

Læs hele programmet her: Huntington-Oplysningsdag.pdf
Tilmelding til kontor@huntingtons.dk eller på dette link: http://goo.gl/forms/N6dLnEZgoS

Introduktionskursus for Patientrepræsentanter

danskepatienterDanske patienter afholder et kursus, som henvender sig til patienter, pårørende og frivillige, der repræsentere eller skal til at repræsentere patientinteresser i diverse råd, udvalg og projektgrupper i sundhedsvæsenet.

Læs hele invitationen og mere info

Ægtefælle/samleverdag på Sjælland 30. april 2016

Lørdag den 30. april 2016 afholder vi igen ægtefælle/samleverdag – denne gang i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V, som ligger 5 minutters gang fra Hovedbanegården

Mødet er et tilbud til ægtefæller og samlevere til HS-ramte, og dagen kommer til at gå med at drøfte de udfordringer, man hver især har i hverdagen, samt de tanker man gør sig omkring livet med Huntingtons Sygdom.

Vi begynder dagen med morgenbuffet fra kl. 9.30 og slutter med middag kl. 17.30.

Deltagelse i dagen er gratis for medlemmer af Landsforeningen Huntingtons Sygdom.
Pris pr. person for alle andre: 900 kr.

Sidste frist for tilmelding er den 4. april 2016.

Tilmelding til Karen Ørndrup pr. mail karen@huntingtons.dk eller pr. tlf. til 2532 7283.
Det er meget vigtigt med tilmelding inden tilmeldingsfristens udløb, da for få deltagere vil betyde, at mødet måske bliver aflyst.

Landsindsamlingen 2015

Årets landsindsamling er nu slut, og resultatet af landsindsamlingen blev:

Kr. 29.225,- fra i alt 64 gavegivere.

Et pænt resultat, selvom det mindre end indsamlingsresultatet i 2014.
Efter fradrag af udgifter på i alt kr. 2.523,- til indbetalingskort og gebyr til Indsamlingsnævnet udgør overskuddet kr. 26.702,- som overføres til forskning.

Hermed en STOR TAK til alle gavegivere.

P.b.v.
Karen Ørndrup
Kasserer