Jimmy Pollard kommer til Danmark

Tirsdag d. 24. april 2018 kommer Jimmy Pollard til Danmark, hvor Landsforeningen er vært ved en temadag.
Læs mere herom i linket nedenfor.

Jimmy-Pollard-24-april-2018

Mulighed for at ansøge om legat

Julie Seiferts Mindelegat uddeles to gange årligt har til formål at ”yde værdigt trængende kvinder, der er hjemmehørende i Kongeriget Danmark hjælp til at søge helbredelse eller lindring for alvorlige sygdomme”. Det gælder bl.a. HS-patienter. Hvis det er noget for dig, så kan du læse mere her: Brev til patientforeninger

Pårørendedag i Vejle

PÅRØRENDEDAGEN 2/2 • 2018 Sundhedshuset i Vejle
TEMA: PÅRØRENDE og ARBEJDSMARKED.
Ordstyrer: Hanne Gullestrup.

9.30 – 10.00 Registrering. Kaffe og morgenbrød.
10.00 – 10.15 Velkomst ved Vejle Kommune, formand for Sundhedsudvalget Peder Hummel mose, og Pårørende i Danmark, formand Marie Lenstrup.
10.15 – 10.45 Pårørendes work-life balance.
Ditte Haugaard Clausen fra KMD Analyse kortlægger den eksisterende viden om danske pårørendes udfordringer på arbejdsmarkedet Der inddrages også ny viden fra udlandet, ligesom oplægget peger frem mod en kommende undersøgelse fra KMD.
10.45 – 11.15 Er der en business case for pårørendevenlige arbejdspladser? (på engelsk)
Katherine Wilson fra Carers UK præsenterer Employers for Carers, et netværk for virksomheder, der arbejder med en pårørendevenlig personalepolitik. Hvordan opfatter netværkets medlemmer denne business case, og hvordan adresserer de udfordringerne i praksis? Hvilken læring kan der udledes til glæde for eventuelle danske initiativer?
11.15 – 12.00 Paneldebat: Hvem tager initiativ og ansvar?
Blandt paneldeltagerne er Asta Zacho, HR specialist i IKEA, Mona Striib, næstformand i FOA; og Marie Lilja Jensen, seniorkonsulent i Ældre Sagen. Ordstyrer: Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark.
12.00 – 13.00 Frokost.
13.00 – 14.45 Parallelle fremtidsværksteder om det pårørendevenlige arbejdsmarked.
1. Hvordan kan samfundet understøtte, at pårørende både kan tage hånd om deres kære og bidrage på arbejdsmarkedet? 2. Hvad er en pårørendevenlig arbejdsplads for såvel den pårørende som kollegerne? Fælles opsamling: Hvor kan vi sætte ind med størst mulig effekt?
14.45 – 15.00 Afrunding ved Vejle Kommune og Pårørende i Danmark.

Dagen krydres med pårørendes erfaringer fra egne arbejdsliv
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding til info@paaroer.dk

Præsentationer fra forskningsdagen 4. nov 2017

Her er de præsentationer fra forskningsdagen har fået lov til at udgive her. Nogle præsentationer indeholdt upublicerede resultater, hvorfor de ikke kan udgives endu

Her en lille hilsen fra Anne Nørremølle: “… jeg gerne tilføje et stort RESPEKT! til tilhørerne til forskningsdagen. Så mange timer og så meget information, og så var der stadig liv i øjnene, spørgelyst og engagement. Bedre publikum findes ikke!