PRESSEMEDDELELSE

Hermed vores pressemeddelelse, som vi udsender her til aften sammen med foreningen Sjældne Diagnoser:

Pressemeddelelse:
Landsforeningen for Huntingtons Sygdom, LHS, går nu ind i sagen om en 39-årig borger med den sjældne sygdom Huntington, der er henvist til et lokalt plejehjem fremfor til et specialiseret botilbud på den anden side af kommunegrænsen.

Formand for LHS, Charlotte Hold, udtaler:
”Det er helt uacceptabelt, at kommunen ikke giver Helle Filsø Madsen mulighed for at bo i HC bofællesskabet i Herning kommune. Det er ikke de ansatte på plejehjemmet i Spjald, der er noget galt med – men et sådant plejehjem kan ikke stille tilfredsstillende rammer til rådighed. I HC bofællesskabet er der højt specialiserede medarbejdere, som kan give Helle og hendes familie de rigtige muligheder for at få det bedste ud af resten af Helles liv.” Charlotte Hold fortsætter:
”I øvrigt er Helle visiteret til frit plejebolig valg og derfor er det helt skævt at hindre hende i at vælge HC bofællesskabet i Herning, da det er samme paragraf 58a det tilbud hidrører under!”.

LHS har søgt opbakning hos paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser. Direktør Lene Jensen udtaler:
”Der mangler viden om at leve med sjælden sygdom – netop på grund af sjældenheden. Derfor ser vi desværre ofte, at sjældne borgere ikke får de rette tilbud om social støtte og andet. Helle-sagen er ikke enestående, men den er meget alvorlig og bør kunne finde sin løsning meget hurtigt.”

Charlotte Hold er enig, og udtaler videre:
”Politikerne i Skjern Ringkøbing kommune kan umuligt have et tilstrækkeligt kendskab til at leve med Huntingtons sygdom. Vi står gerne til rådighed i forhold til at gøre dem klogere, så de kan træffe den rette beslutning: At give Helle adgang til HC Bofællesskabet i Herning.”

For yderligere oplysninger og kommentarer, kontakt

  • Charlotte Hold, tlf. 5121 2940
  • eller Lene Jensen, tlf. 2171 6190.

27.04.2017/Landsforeningen for Huntingtons Sygdom og Sjældne Diagnoser

Fortæl din “Sjældne Historie”

Paraplyorgnisationen Sjældne Diagnoser, som LHS er medlem af, samle Sjældne Historier ind. Det er jeres historier om livet med sjælden sygdom og handicap. Historierne indsamles for at kunne give fagpersoner og andre et et indblik i hverdagen med en Sjælden sygdom. Læs mere i “Invitation til at skrive

Den første historie er blevet publiceret, se http://viden.sjaeldnediagnoser.dk/alle-personlige-beretninger/

Ringkøbing-Skjern kommune vil ikke sende HS-borger til HS-bosted

Pårørende til HS borgere har fået Dagbladet Ringkøbing-Skjern til at skrive en artikel, i håbet om at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune kan råbes  op,  så de vil sende deres HS borger, der ønsker det, til HS bofællesskabet  i Herning.
http://dagbladetringskjern.dk/videbaek/Paaroerende-Kommunen-naegter-syge-det-bedste-bosted-en-begik-selvmord/artikel/281367

Tv midt vest følger også op på det.
http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/08-04-2017/1930/alvorligt-hjernesyge-klager-over-bo-sted?autoplay=1#player
Tv vil følge op med flere indlæg. Disse kan findes på deres hjemmeside.