Aktiv dødshjælp

I Landsforeningen er vi bekendt med, at der i øjeblikket er en ung HS-ramt kvinde, der samler penge ind for på et tidspunkt at kunne få opfyldt et ønske om aktiv dødshjælp i Schweiz.
Hun har med dette fået en debat igang i medierne, hvor politikere har udtalt sig, og TV ønsker at følge op på avisartikler i MetroXpres. Hun har bedt Landsforeningens bestyrelse om at hjælpe omkring sidstnævnte, hvilket vi naturligvis gerne vil.

I den forbindelse ønsker vi at slå fast, at foreningens officielle holdning til aktiv dødshjælp er, at det er en individuel beslutning, som hvert enkelt menneske selv må forholde sig til og selv må handle på, som man finder det passende.
Vi er klar over, at vi har medlemmer, der er for, og medlemmer, der er imod aktiv dødshjælp. Og vi mener, at hver enkelts holdning skal respekteres.
Og så forholder vi os naturligvis til gældende lovgivning på området.
Bettina Thoby,
Formand

Ægtefælle/samlever-dag 22. marts 2014

tn_untitledHermed inviteres igen til Ægtefælle/Samlever-dag for ægtefæller og samlevere til HS-syge og positivt testede.

Arrangementet foregår hos Anders V. Lyng, C.M. Larsens Alle 9, 2770 Kastrup.

Lørdag den 22. marts fra kl. 10.00 til kl. 17.00.

Dagen kommer til at gå med at drøfte de udfordringer, man hver især har i hverdagen, samt de tanker man gør sig omkring HS.

Deltagelse i dagen er gratis for medlemmer af Landsforeningen Huntingtons Sygdom.
Pris pr. person for alle andre: 300 kr.

Frist for tilmelding er den 15. marts 2014 på mail til Anders V. Lyng på avlyng@gmail.com eller til Karen Ørndrup på karen@huntingtons.dk eller tlf. 40 53 72 83.

(mere…)

Weekendseminar

tn_18,1_Guldberghus 1Så åbnes dørene igen til weekendseminar for unge i alderen 25 – 40 år.

Du/I skal sætte kryds i kalenderen fra fredag den 28. februar til søndag den 2. marts 2014.

Stedet, hvor vi skal nyde hinandens selskab, er Guldberghus ved Kobæk Strand, Rypevej 12, 4230 Skælskør.

Prisen for denne weekend er 250 kr. for medlemmer af foreningen (1000 kr. for alle andre) og inkluderer 2 overnatninger samt forplejning. Der vil blive serveret drikkevarer til maden, hvad du skal drikke derudover, skal du selv medbringe.

Tilmelding skal ske senest den 10. Februar 2014 til Rasmus Løgsted Pedersen eller Kristina Fink på E-mail: rasmus.thisted@gmail.com eller krisselise@hotmail.com
telefon: 21 71 15 09 eller 22 78 73 72 eller ved en mail til kontor@huntingtons.dk

(mere…)

Informations- og hyggeaften i Pilehuset

Hermed har vi fornøjelsen at invitere til informations- og hyggeaften i Pilehuset.

Dato: Torsdag den 27. februar 2014
Tid: Kl. 19.00
Sted: Pilehuset, HS-afdelingen, Bystævneparken 23, 2700 Brønshøj

untitled

Tilmelding: Senest den 14. februar til Tine Krintel tlf.28359886, mail qc30@suf.kk.dk eller Jytte Hansen tlf. 61141126, mail mj47@suf.kk.dk

(mere…)