Ægtefælle/samlever-dag 22. marts 2014

tn_untitledHermed inviteres igen til Ægtefælle/Samlever-dag for ægtefæller og samlevere til HS-syge og positivt testede.

Arrangementet foregår hos Anders V. Lyng, C.M. Larsens Alle 9, 2770 Kastrup.

Lørdag den 22. marts fra kl. 10.00 til kl. 17.00.

Dagen kommer til at gå med at drøfte de udfordringer, man hver især har i hverdagen, samt de tanker man gør sig omkring HS.

Deltagelse i dagen er gratis for medlemmer af Landsforeningen Huntingtons Sygdom.
Pris pr. person for alle andre: 300 kr.

Frist for tilmelding er den 15. marts 2014 på mail til Anders V. Lyng på avlyng@gmail.com eller til Karen Ørndrup på karen@huntingtons.dk eller tlf. 40 53 72 83.


Program for dagen:

* Kaffe med brød
* Præsentationsrunde og indledende debat
* Frokost
* Gruppedebat
* Gåtur
* Eftermiddagskaffe
* Gruppedebat