Støttemulighed vedr. besøg på sygehusene til forskning

Landsforeningen vil gerne støtte familier, som deltager i forskningsforsøg på sygehusene. De fleste som deltager i de nuværende forskningsprojekterne har behov for ledsagerhjælp. Vi har hørt fra flere, at ledsagerhjælp ikke bliver godtgjort i projekterne. Derfor må f.eks. familiemedlemmer tage fri fra arbejde uden lønkompensation. Dette kan være en stor omkostning for flere, hvilket er uhensigtsmæssigt og kan føre til manglende deltagelse på sigt.

Derfor er det besluttet, at Landsforeningen kan søges om økonomisk støtte, (tabt arbejdsfortjeneste) såfremt man har udgifter til ledsagerhjælp.

Dette skema medbringer man udfyldt til sygehuset, hvor lægen underskriver. Der skal udfyldes et skema hver gang, og man kan vælge at indsende hver gang eller man kan samle skemaer og indsende indimellem.

Der kan kun søges for én ledsager, og der kan max søges om tabt arbejdsfortjeneste for Dkk 5000,- årligt.
Skema sendes til: kontor@huntingtons.dk.

Vi håber hermed at være behjælpelig med at støtte de nuværende forskningsprojekter og evt. kommende i fremtiden. Har man spørgsmål til støttemuligheden, er man velkommen til at kontakte os.