Psykolog – og støtte via LHS

Siden 1999 har LHS haft mulighed for at yde medlemmerne økonomisk støtte til psykologbesøg i henhold til ligningslovens §7, litra z. Dette betyder, at foreningen kan yde økonomisk bistand på op til 5000 kr. til folk, der ikke kan tilvejebringe midler på anden måde. Samtidig specificeres det, at støtten ydes ’til fordel for personer med Huntingtons Sygdom’.

Der er i foreningens budget afsat 40.000 kr. pr. år til at yde denne støtte. Gennem det sidste år har vi oplevet et stigende antal ansøgninger, og det kan derfor blive svært at imødekomme alle ansøgninger indenfor den økonomiske ramme.

Hensigten med denne artikel er at gøre opmærksom på, hvilke muligheder man har for at søge støtte til psykologhjælp på anden måde, end gennem LHS.

Nedenstående gælder både for HS-ramte og for pårørende:

  1. Krisebehandling
    Her søges gennem egen læge en henvisning til praktiserende psykolog tilknyttet sygesikringsordningen. Man kan få op til 12 konsultationer bevilget, og egen betalingen vil udgøre ca. 300 kr. pr. gang. Er man medlem af Danmark kan man få ca. 100 kr. tilbage pr. konsultation. Krisebehandling kan søges, når man har været ude for en alvorlig hændelse, som udløser psykisk krise. Dette kan være en konstatering af HS i familien eller hos én selv, det kan være ved positiv præsymptomatisk test, forværring af allerede eksisterende sygdom eller ved øvrige voldsomme ændringer af livet pga. HS. Såfremt man ikke selv har mulighed for at dække egen betalingen kan den søges dækket over Lov om aktiv socialpolitik §82, hvis behandlingen er lægeordineret og man er i økonomisk trang. Pensionister kan søge efter reglerne om personligt tillæg. I disse tilfælde skal der rettes henvendelse til kommunens socialforvaltning.
  2. Børn
    Hvis der er tale om børn, der har behov for psykologhjælp, kan der rettes henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i hjemkommunen. Samtaler her er gratis.
  3. Andre situationer
    Her kan man søge psykolog direkte og for egen regning – priserne varierer men vil typisk ligge på 800-900 kr. pr. konsultation.

I LHS er vi glade for muligheden for at hjælpe økonomisk betrængte i forbindelse med psykologhjælp. Men vi henstiller samtidig, at man kun benytter sig af muligheden for støtte fra LHS, hvis man ikke kan få den andre steder fra. Der kan først ansøges om nyt forløb min. 1 år efter seneste forløb er afsluttet.
Hvis man ønsker at søge støtte via LHS kan man rekvirere ansøgningsskema ved at sende en mail til kontor@huntingtons.dk eller ringe på 53 20 78 50. Skemaet kan også downloades her.

Psykologer, der samarbejder med LHS:

Tine Wøbbe
Peter Bangs Vej 1, G
2000 Frederiksberg
Telefon: 2216 1813
E-Mail: psykolog@tinew.dk
Træffetid: Bedst efter 17

Lona Bjerre Andersen
Neuropsykologisk Praksis Aarhus, Gammel Munkegade 6D, 1. sal
8000 Århus C
Telefon: 8691 0075
E-Mail: lona@neuropsykologiskpraksis.dk

Lone Christmas
Sct. Nicolaigade 11
5700 Svendborg
Telefon: 6221 0054
E-Mail: psykolog@lone-christmas.dk