Rådgivning

Få gratis rådgivning hos VISO
VISO yder gratis, landsdækkende specialistrådgivning til kommuner, borgere, institutioner og botilbud, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring.

Hvad kan VISO tilbyde?
VISO tilbyder specialiseret viden og erfaring fra praksis om alle målgrupper indenfor det sociale område og specialundervisningsområdet. Når den enkelte kommune vurderer, at de har behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring, kan de kontakte VISO for specialistrådgivning. Vi yder rådgivning fra en række af landets dygtigste specialister og bidrager til, at den specialiserede viden kommer til gavn, der hvor behovet er.

VISO rådgiver i sager om:

 • Udsatte børn, unge og voksne
 • Børn, unge og voksne med handicap

VISO tilbyder 3 forskellige typer rådgivningsydelser:

 • Rådgivning i personsager
  • VISO tilbyder et individuelt tilrettelagt rådgivningsforløb om borgerens behov med fokus på, hvad den relevante støtte til borgeren kan omfatte
 • Rådgivning om grupper
  • VISO rådgiver om indsatser, der kan bidrage til at kvalificere kommunens videre arbejde med en afgrænset gruppe af borgere med samme problemstilling
 • Udredning
  • VISO kan bistå med en afdækning og beskrivelse af borgerens situation, hvis en kommunal forvaltning anmoder om en udredning

Det skal dog understreges, at VISO ikke har myndighedsansvar og derfor ikke kan pålægge kommunerne at træffe konkrete afgørelser eller at ændre allerede eksisterende afgørelser indenfor det sociale område.

VISO har 1 specialist, der yder rådgivning om sygdommen: Demenscentret Pilehuset i Brønshøj.

Samarbejdet med VISO – hvordan forløber processen?
Når en kommune eller en borger henvender sig til VISO, vil processen blive indledt med en drøftelse af problemstillingen med en socialfaglig konsulent i VISO. Hvis det viser sig, at der er behov for rådgivning fra en specialist, tilknyttes én af de ca. 100 specialister fra VISOs landsdækkende netværk. Disse specialister har de bedste kvalifikationer, viden og erfaringer i forhold til den konkrete problemstilling. Derefter vil det blive afklaret, hvilket rådgivningsforløb, der er brug for i den konkrete sag.

Læs mere på VISOs hjemmeside www.socialstyrelsen.dk/VISO eller ring og få en uforpligtende snak med en af VISOs konsulenter på telefon 72 42 40 00.