DVDer

Diverse udsendelser om HS, samlet DVD

Huntingtons sykdom – symptomer, forløb og tiltag
En Norsk videofilm, der beskriver symptomer og forløb i forbindelse med Huntingtons sygdom. Filmen er god som en orientering til dem, der ikke har hørt så meget om sygdommen før. Den vil også med fordel kunne ses af plejepersonale.

Huntingtons sykdom – det vanskelige måltid
En Norsk videofilm, der beskriver de vanskeligheder, patienter med Huntingtons sygdom har med at spise og drikke. Filmen er god som en orientering til dem, der ikke har hørt så meget om sygdommen før. Den vil også med fordel kunne ses af plejepersonale.

Den tunge arv
En udsendelse produceret i foråret 2003 af DR2 til en række undervisningprogrammer.

I udsendelsen ses en af foreningens medlemmer, der fortæller om sin oplevelse omkring det at have Huntingtons sygdom i familien.

Derudover deltager 2 andre personer, der har lignende erfaringer med andre sygdomme, og programmet handler grundlæggende om det etiske i at teste (eller ikke at teste) for en lang række arvelige sygdomme.

Synspunkt
En udsendelse produceret i efteråret 2000 af DR1.

I udsendelsen ses to af foreningens medlemmer, den ene positivt testet, den anden negativt, der begge fortæller deres historie omkring forløbet. Ligeledes medvirker foreningens daværende formand, som repræsentant for de, der har valgt ikke at lade sig teste.

Programmet indeholder desuden dele af en panel-diskussion omkring det etiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med test kontra ikke test.

Damernes Magasin
En udsendelse produceret af DR1

I udsendelsen ses en af foreningens medlemmer samt hendes familie. De fortæller deres forskellige oplevelser omkring det at have Huntingtons sygdom i familien.

Pasning og Pleje

Kun til fagpersoner

En belgisk produceret film (med danske undertekster) om pasning og pleje. Filmen henvender sig udelukkende til plejepersonale, der har med Huntingtons sygdom patienter at gøre.