Referat af Sjældne dagen i Århus

Søndag d. 28 februar 2016 deltog Landsforeningen i ”Sjældne-marchen” i Århus. Vi mødtes i FO-lokalerne i Århus centrum sammen med 2 beboere fra Tangkær Bomiljø i Ørsted, 2 frivillige fra ”Tangkærs Venner” samt 7 medlemmer/pårørende.Sjældne dagen

Marchen var helt uniq, da den blev afholdt for første gang i Århus via paraplyorganisationen ”Sjældne Diagnoser” og dagen markeres kun hvert 4 år pga. den sjældne dato.

Sjældne Diagnoser har 52 medlemsforeninger. Mange af sygdommene har man aldrig har hørt om før og flere har kun få diagnosticerede i Danmark.

Vi fik uddelt startpakker, quiz, bandana og badges og var knap 200 personer i alt. Efter fælles opvarmning fulgtes vi ad i flot solskinsvejr de 3,5 km rundtur i Århus centrum med stop ved den nye bygning ved havnen: DOKK 1, hvor der blev taget et fælles foto.

Det var helt specielt at gå turen sammen med alle de ”sjældne mennesker og børn”, og flere udtrykte at denne dag følte de sig ikke anderledes. Efterfølgende fik vi sandwich, drikkelse og der var præmie-overrækkelse både til voksne og børn.

Charlotte Hold