Personer søges til antropologisk specialeprojekt om Huntingtons Sygdom.

Mit navn er Nanna Balle Mikkelsen, og jeg er i gang med en kandidatuddannelse i (medicinsk) antropologi ved Københavns Universitet. Her i foråret 2017, fra omkring midten af februar til slutningen af maj, vil jeg foretage et længere feltarbejde omhandlende Huntingtons Sygdom, hvilket vil danne grundlaget for mit afsluttende speciale. Jeg har valgt af beskæftige mig med netop HS, da jeg mener, det er vigtigt, at en så alvorlig sygdom som HS forskes i og belyses fra alle ledder og kanter, og jeg vil gerne – med min antropologiske faglighed – være med til at kaste lys over nogle af de sociale og kulturelle aspekter af sygdommen.

I den forbindelse søger jeg HS-berørte personer/familier – syge såvel som pårørende – som har lyst til at bidrage. Feltarbejdet vil bygge på kvalitativ metode og vil hovedsageligt bestå af interviews samt eventuelle besøg hjemme hos berørte familier og deltagelse i HS-relaterede aktiviteter. Du/I skal således som udgangspunkt have lyst til at stille op til minimum ét interview, men derudover vil graden af deltagelse i høj grad afhænge af dine/jeres egne ønsker og muligheder. Alle medvirkende vil som hovedregel blive anonymiserede.

Projektet vil være centreret omkring betydningen af arveligheden, blandt andet med fokus på de tanker, følelser, overvejelser og valg, der knytter sig til sygdommen i kraft af arveligheden, samt hvad dette betyder for de sociale relationer indbyrdes i familien.

Hvis du har lyst til at bidrage, eller hvis du blot har spørgsmål til projektet eller ønsker at høre mere, må du endeligt kontakte mig.

Bedste hilsener,
Nanna Balle Mikkelsen

Kontakt:
Mail: nannabm@hotmail.com
Tlf: 60 20 10 26