Økonomisk støtte til pårørendeindsats i alle landets kommuner

Samtlige 98 danske kommuner tilbydes nu økonomisk støtte til at udbyde pårørendeindsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. Støtten er en del af 15,8 mio. kr., som satspuljeparterne på ældreområdet har afsat til udbredelse af indsatsen. Komiteen for Sundhedsoplysning står for udbredelsen, som sker i perioden 2018-2021. 33 kommuner er allerede i gang.

Læs hele pressemeddelsen