Landsindsamlingen 2015

Årets landsindsamling er nu slut, og resultatet af landsindsamlingen blev:

Kr. 29.225,- fra i alt 64 gavegivere.

Et pænt resultat, selvom det mindre end indsamlingsresultatet i 2014.
Efter fradrag af udgifter på i alt kr. 2.523,- til indbetalingskort og gebyr til Indsamlingsnævnet udgør overskuddet kr. 26.702,- som overføres til forskning.

Hermed en STOR TAK til alle gavegivere.

P.b.v.
Karen Ørndrup
Kasserer