Invitation til forældre/samlever dag

Lørdag d. 26. oktober 2019 kl. 10.00-19.00 på Hornstrup Kursuscenter. Kirkebyvej 33, 7100 Vejle afholder Landsforeningen en temadag for forældre og samlevere til HS syge.

Som forældre har vi oplevet at have mange og meget forskellige roller i forhold til vores børn, nu er vi måske i den situation, at vores voksne børn er meget sårbare i forhold til Huntingtons sygdom enten i risiko, negativ / positiv testet eller syge af HS.
Hvilken rolle, hvilke muligheder / begrænsninger står vi overfor? 
Det vil vi gerne drøfte med andre.

Vi har i år ikke en speciel dag til ægtefæller her i Jylland, så derfor er man velkommen til at deltage selvom man ikke har børn. Mange udfordringer er fælles, om det er en ægtefælle eller ’børn’, der er ramt af HS.

Sidste frist for tilmelding er d. 1. oktober 2019 til

Laila Bille
Tlf: 22 31 44 50
lailabille@gmail.com

Oplys navn, adresse, tlf. nr. og mail.
Vær venlig at overholde tidsfristen hellere for tidligt end for sent.
Det er gratis at deltage for medlemmer af foreningen, for andre er prisen kr. 900,- pr. person.

Med venlig hilsen
Laila Bille