Generalforsamling m.v.

Der indkaldes til den årlige generalforsamling, der i år finder sted lørdag d. 26. april på Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle.

I anledning af foreningens 30 års jubilæum i år har vi tilrettelagt et for årsmødet lidt udvidet program, der afsluttes med en jubilæumsmiddag.

Tilmeldingsfrist senest 6. april – klik på læs mere for program og øvrige oplysninger.


Program
11.30 Ankomst
12.00 Frokost
13.00 Generalforsamling
14.30 Kaffepause
15.00 Tua Vinter og Ida Unmack – Status på projekt ”Fænotype-genotype korrelationer”
15.45 Kort pause
16.00 Lene Wermuth, Louise H. Madsen, Lena Hjermind – Præsentation af de 3 EnrollHD sites
16.30 Rasmus Løgsted Pedersen og Kristina Fink – Weekendseminar
16.45 Kort pause
17.00 Per Poulsen – Emotionel intelligens og kommunikation
18.00 Afslutning og tid til at strække ben
18.30 Jubilæumsmiddag

Deltagelse i årsmødet er gratis, men kræver tilmelding (af hensyn til forplejning), der skal foretages senest 6. april 2014 ved at sende en mail til kontor@huntingtons.dk – husk alle nedenstående oplysninger:

Jeg deltager i frokost, generalforsamling og efterfølgende oplæg sammen med ___ deltagere
Jeg deltager i jubilæumsmiddagen sammen med ___ deltagere
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-mail:
Navne på evt. øvrige deltagere:

Såfremt nogen måtte ønske at overnatte på Hornstrup Kursuscenter efter jubilæumsmiddagen kan dette lade sig gøre for en pris á kr. 740,00 for et enkeltværelse med morgenmad. Dette bookes direkte hos Hornstrup Kursuscenter på tlf. nr. 75 85 21 11. Der kan henvises til aftale lavet med Bettina Thoby.
Generalforsamlingen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Vedtagelse af budget og kontingent for det kommende år
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer
7. Evt.

Ad 5
Kasserer Karen Ørndrup er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller, at Karen Ørndrup genvælges. Der er ikke opstillet andre til posten som kasserer.
Bestyrelsesmedlem Lena Hjermind er på valg og er villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller at Lena Hjermind genvælges. Der er ikke opstillet andre til posten som bestyrelsesmedlem
Som suppleanter indstiller bestyrelsen genvalg af Lars Bøgelund Jensen og Bente Bosse.

Ad 6
Sven Asger Sørensen har indstillet følgende: Forslag om en årlig medlemspris