Generalforsamling 2023

Landsforeningens årlige generalforsamling vil blive afholdt

Lørdag d. 29. april 2023 på Hornstrup Kursuscenter

Kirkebyvej 33, 7100 Vejle.

Dagsorden iht. vedtægterne.

Såfremt medlemmer ønsker et eller flere punkter sat på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, og/elle har forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, skal dette skriftligt være anmeldt til foreningens formand senest d. 1. marts for at kunne behandles ved generalforsamlingen.

Senest d. 15. marts fremlægger bestyrelsen de modtagne forslag på Landsforeningens hjemmeside. Forslagsstilleren, eller anden af stilleren udpeget, skal motivere de foreslåede forslag på generalforsamlingen, inden de kan optages til afstemning.

På valg er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, samt op til 4 suppleanter.

Det endelige program for generalforsamlingen vil blive meddelt i næste nummer af huntingtons.dk, ligesom det vil kunne ses på hjemmesiden, når tiden nærmer sig.

Husk et kryds i kalenderen og på gensyn.

                                                                                                        Bestyrelsen