DU KAN STADIG NÅ DET!!!!

Årsmøde og generalforsamling

Lørdag d. 29. april 2023 i Hornstrup Kursuscenter

Der indkaldes til årsmøde og den årlige generalforsamling, der i år finder sted lørdag d. 29. april i Hornstrup Kursuscenter, Kirkebyvej 33, Hornstrup Kirkeby, 7100 Vejle

Program

10.30 Ankomst og kaffe med brød

11.00 Foredrag om status på Enroll-HD efter 10 år v/ Olaf Syse, European Huntingtons’s Disease Network

12.00 Frokost

13.30 Generalforsamling

15.00 Kaffe & kage, herefter tak for i dag

Årsmøde med frokost er for alle – generalforsamlingen er kun for medlemmer.

Deltagelse er gratis men kræver tilmelding af hensyn til forplejning. Tilmelding skal foretages senest 20. april 2023 ved at sende en mail til kontor@huntingtons.dk eller på telefon 5320 7850.

Generalforsamling 2023

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

4. Vedtagelse af budget (se side xx) og kontingent for det kommende år

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer

7. Uddeling af årets medlemspris

8. Evt.

Kan være et billede af bord og indendørs