Danmarks første pårørendedag

KONFERENCE D. 2.2.2017
SÆTTER FOKUS PÅ PÅRØRENDE
TIL KRONIKERE OG LANGVARIGT SYGEunnamed
 Du inviteres til at deltage i DANMARKS FØRSTE PÅRØRENDEDAG den anden i anden i det nye år. Vi fejrer Pårørendedagen med en konference, som vil belyse og debattere, hvordan kommunerne kan støtte de pårørendes indsats for de sygdomsramte og svækkede. Foreningen Pårørende i Danmark står bag initiativet i samarbejde med Københavns Kommune.

HVORFOR?
Med patient og borger i fokus bliver den pårørende alt for ofte betragtet som ”den anden”, en tavs ressource hvis indsats, viden og belastninger ikke anerkendes eller inddrages i dialogen med de fagprofessionelle. Det på trods af, at den pårørende varetager en rolle, som med den rigtige understøttelse kan skabe betydelig værdi for sundhedsvæsenet og plejesektoren. På Pårørendedagen er opmærksomheden for en gangs skyld rettet mod de pårørendes behov.

PROFILER
Programmet byder på både oplæg og paneldebat. Foruden Pårørende i Danmark kan du blandt andet møde

  • sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen
  • pårørendevejleder og forsker Martina Takter fra Malmö Högskola
  • professor og sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra KORA
  • underdirektør i Ældre Sagen Michael Teit Nielsen
  • formand for Danske Patienter Camilla Hersom
  • Karen Stæhr, formand for social- og sundhedssektoren i FOA.
  • journatlist og forfatter Eva Jørgensen
HOLD DAGEN
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 2. februar 2017 kl. 9.00 – 13.45, hvor konferencen afholdes i festsalen på Københavns Rådhus. Du vil få mere information om programmet i begyndelsen af december. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding – og du kan allerede nu sikre dig en plads ved at skrive til info@paaroer.dk eller svare på denne mail.

Vel mødt på Pårørendedagen 2017!